logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
minus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
   minus 2018
   minus 2017
   minus 2016
   minus 2015
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2012
   minus 2011
   minus 2010
   minus 2009
   minus 2008
   minus 2007
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
minus 2011
minus 2010
minus 2009
minus 2008
minus 2007
minus 2006
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Księgowości
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Załączniki do pobrania: 2012-02-13 10:36:59 - Uchwała Nr 2/IX/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 2/XVII/2005 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie działania (1016.66 kB)
2012-02-13 10:39:28 - Uchwała Nr 5/IX/2012 Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012 (87.49 kB)
2012-02-13 10:40:02 - Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (147.50 kB)
2012-02-13 10:40:46 - Załącznik Nr 1 Plan dochodów WZWiK na 2012 rok (96.06 kB)
2012-02-13 10:41:25 - Załącznik Nr 2 Plan wydatków WZWiK na 2012 rok (126.26 kB)
2012-02-13 10:42:02 - Załącznik Nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok (60.50 kB)
2012-02-13 10:42:47 - Załącznik Nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok (48.50 kB)
2012-03-13 09:24:59 - Uchwała Nr 1/IX/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/VIII/2011 Zgromadzenia WZWiK (456.85 kB)
2012-03-13 09:26:48 - Uchwała Nr 3/IX/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej WZWiK na 2012 rok (95.78 kB)
2012-03-13 09:29:08 - Uchwała Nr 4/IX/2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK (92.11 kB)
2012-07-04 12:44:40 - Uchwała Nr 1/X/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2012 rok (2.73 MB)
2012-07-04 12:47:02 - Uchwała Nr 2/X/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 4/V/2011 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności WZWiK z tytułu należnośc (108.80 kB)
2012-07-04 12:49:04 - Uchwała Nr 3/X/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WZWiK za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wyk. budżetu WZWiK za 2011 rok (417.39 kB)
2012-07-04 12:50:25 - Uchwała Nr 4/X/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi WZWiK z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (497.92 kB)
2012-10-30 10:33:38 - Uchwała Nr 1/XI/2012 w sprawie "Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej" Zgromadzenia WZWiK (248.35 kB)
2012-10-30 10:34:44 - Uchwała Nr 2/XI/2012 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia WZWiK (74.41 kB)
2012-10-30 10:39:04 - Uchwała Nr 3/XI/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 5/XIX/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 31.03.2010 w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW na dofinansowanie Przedsi (95.70 kB)
2012-10-30 10:41:59 - Uchwała Nr 4/XI/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 30.10.2012 do 30.06.2013 zatwi (112.52 kB)
2013-01-02 13:09:01 - Uchwała Nr 2/XII/2012 - Uchwała budżetowa WZWiK na 2013 rok rok (794.30 kB)

Nazwa dokumentu: 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2012-02-01 10:33:21
Data udostępnienia informacji: 2012-02-01 10:33:21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-02 13:09:37

Wersja do wydruku...

corner   corner