logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
minus Uchwały Zarządu WZWIK
   minus 2018
   minus 2017
   minus 2016
   minus 2015
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2012
   minus 2011
   minus 2010
   minus 2009
   minus 2008
   minus 2007
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
minus 2011
minus 2010
minus 2009
minus 2008
minus 2007
minus 2006
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Księgowości
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-01-05 09:57:37 - Uchwała Nr 1/LXVII/2015 w sprawie zaciągniecia kredytu krótkoterminowego na pokrycia występującego w ciagu roku deficytu budżetu WZWiK na 2015 rok (84.55 kB)
2015-01-05 10:00:01 - Uchwała Nr 2/LXVII/2015 w sprawie upoważnienia 2 członków Zarządu WZWiK do dokonania czynności prawnych polegajacych na zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ci (83.60 kB)
2015-01-05 10:01:17 - Uchwała nr 3/LXVII/2015 w sprawie zaproszenia do składania ofert na Agenta Emisji Obligacji Przychodowych (78.64 kB)
2015-03-26 09:15:39 - Uchwała Nr 1/LXVIII/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2015 rok (246.30 kB)
2015-03-26 09:17:23 - Uchwała Nr 3/II/2015 w sprawie obniżenia ceny i zbycia lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu, przy ul. Basztowej 57/2 stanowiącego własność WZWiK (88.70 kB)
2015-03-26 09:25:18 - Uchwała Nr 4/II/2015 w sprawie upoważnienia 2 członków Zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na podpisaniu pożyczki na zadanie pn: "Budowa kan.sanit. w Jedlinie Zdroju" (98.55 kB)
2015-03-26 09:29:43 - Uchwała Nr 5/II/2015 w sprawie upoważnienia 2 członków Zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na podpisaniu pożyczki na zadanie pn: "Budowa kan.sanit. w Walimiu" (95.30 kB)
2015-03-26 09:30:44 - Uchwała Nr 6/II/2015 w sprawie upoważnienia 2 członków Zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na podpisaniu pożyczki na zadanie pn: "Budowa kan.sanit. w Kamieńsku" (93.26 kB)
2015-04-07 08:09:53 - Uchwała Nr 1/III/2015 w sprawie zmiany WPF WZWiK na lata 2015-2029 (685.63 kB)
2015-04-07 08:18:00 - Uchwała Nr 2/III/2015 w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu WZWiK oraz RIO sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 i o kształtowaniu się WPF oraz inf. o stanie mienia WZWiK (50.84 kB)
2015-04-07 08:26:41 - Uchwała Nr 3/III/2015 w sprawie upoważnienia 2 członków Zarządu WZWiK do podpisania pożyczki na zadanie "Budowa kan. sanit. w Gminie Boguszów Gorce" (85.40 kB)
2015-04-07 08:29:12 - Uchwała Nr 4/III/2015 w sprawie upoważnienia 2 członków Zarządu WZWiK do podpisania umowy z wybranym Agentem Emisji Obligacji Przychodowych WZWiK (72.20 kB)
2015-04-15 11:34:30 - Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu WZWiK za 2014 rok (1.63 MB)
2015-04-15 11:35:59 - Załącznik Nr 3 i 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu WZWiK za 2014 rok (127.89 kB)
2015-04-15 11:55:22 - Załącznik Nr 1 i 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu WZWiK za 2014 rok (3.15 MB)
2015-06-03 10:35:35 - Uchwała Nr 2/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody za zwrot niewykorzystanej przez WZWiK części nieruchomości (114.93 kB)
2015-06-03 10:37:40 - Uchwała Nr 3/IV/2015 w sprawie przekazania poniesionych nakładów inwest. w obcym środku trwałym będącym własnością WPWiK Sp. z o.o. (83.81 kB)
2015-06-03 10:39:25 - Uchwała Nr 1/V/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2015 rok (340.85 kB)
2015-06-03 10:40:55 - Uchwała Nr 2/V/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boguszów Gorce" (85.50 kB)
2015-06-29 07:44:41 - Uchwała Nr 1/VIII/2015 w sprawie zmiany WPF WZWiK na lata 2015-2029 (602.51 kB)

Nazwa dokumentu: 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-05 09:54:31
Data udostępnienia informacji: 2015-01-05 09:54:31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-29 07:44:47

Wersja do wydruku...

corner   corner