logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
minus 2011
minus 2010
minus 2009
minus 2008
minus 2007
minus 2006
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Księgowości
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Wałbrzych, dnia 07 stycznia 2015 roku

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU

 

Wałbrzych, dnia 20 stycznia 2015 roku

Ostateczny termin składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Przychodowych ustala się
na dzień 13.02.2015 roku do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi 13.02.2015 roku o godz. 14.30.
Emitent obligacji wydłuża termin zorganizowania i przeprowadzenia emisji obligacji przychodowych
do dnia 27 lutego 2015 roku.

Załączniki do pobrania: 2015-01-07 11:45:41 - Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych wraz ze specyfikacją warunków konkursu (818.99 kB)
2015-01-07 11:48:09 - Uchwała nr 3/LXVII/2015 w sprawie zaproszenia do składania ofert na Agenta emisji obligacji przychodowych (78.64 kB)
2015-01-09 08:50:39 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu WZWiK za 2013 rok (1.07 MB)
2015-01-09 08:52:15 - Wieloletnia Prognoza Finansowa WZWiK na lata 2015-2029 (734.06 kB)
2015-01-09 08:54:04 - Uchwała Budżetowa WZWiK na 2015 rok (675.99 kB)
2015-01-09 10:47:51 - opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok (113.16 kB)
2015-01-09 10:55:54 - opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2015 rok (100.17 kB)
2015-01-09 10:56:22 - opinia RIO w sprawie projektu WPF na 2015 rok (104.31 kB)
2015-01-13 14:48:29 - Bilans za 2013 rok (749.99 kB)
2015-01-13 14:49:11 - Sprawozdania za 2013 rok (783.24 kB)
2015-01-13 14:55:34 - NIP (39.45 kB)
2015-01-13 14:55:50 - REGON (48.52 kB)
2015-01-14 13:54:36 - Odpowiedzi dla Oferentów (43.00 kB)
2015-01-15 12:35:29 - Odpowiedzi dla Oferentów 1 (56.22 kB)
2015-01-15 14:30:47 - Sprawozdanie M-06 za 2011 rok (2.23 MB)
2015-01-15 14:31:30 - Sprawozdanie M-06 za 2012 rok (2.51 MB)
2015-01-15 14:51:26 - Uchwała Nr 4/XXI/2014 w sprawie emisji obligacji przychodowych WZWiK (171.65 kB)
2015-01-16 09:38:41 - Sprawozdania o stanie zobowiązań WZWiK (886.78 kB)
2015-01-16 09:39:37 - Sprawozdanie finansowe WPWiK za 2013 (6.64 MB)
2015-01-16 09:40:11 - WPWiK - F01 (3.55 MB)
2015-01-16 09:40:47 - Odpowiedzi dla Oferentów 2 (51.36 kB)
2015-01-16 12:24:10 - Odpowiedzi dla Oferentów 3 (40.39 kB)
2015-01-20 11:49:20 - Sprawozdanie za III kwartał 2014 roku (764.96 kB)
2015-01-20 14:10:40 - Odpowiedzi dla Oferentów 4 (48.53 kB)
2015-01-21 14:36:44 - Odpowiedzi dla Oferentów 5 (94.93 kB)
2015-01-22 11:54:58 - Odpowiedzi dla Oferentów 6 (60.06 kB)
2015-01-23 10:12:36 - Odpowiedzi dla Oferentów 7 (22.82 kB)
2015-01-23 14:14:03 - Odpowiedzi dla Oferentów 8 (39.13 kB)
2015-02-09 09:38:52 - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WZWiK na lata 2014-2020 (6.50 MB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2015-01-07 11:39:04
Data udostępnienia informacji: 2015-01-07 11:39:04
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 09:39:11

Wersja do wydruku...

corner   corner