logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
plus Zarządzenia
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
minus 2011
minus 2010
minus 2009
minus 2008
minus 2007
minus 2006
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
plus „Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji”
minus „Budowa komory redukcyjnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu – Decyzja Nr 1659/2012 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej
minus Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów ul. Zielona i Wiśniowa"
minus „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – koncepcja”
minus Dokumentacja do zapytania ofertowego Nr PZP/20/10/2014/IZ
plus Dokumentacja do zapytania ofertowego Nr RZP/ZO/11/2014/IZ
 Dialog Techniczny
minus OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
 Ogłoszenia i Przetargi
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie"
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie"
minus Ogłoszenie rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Wałbrzychu przy ul. Basztowej 57
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY-„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania..."
minus PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej
minus PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - na sprzedaż lokalu mieszkalnego
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58,
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa”
minus Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych
minus Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa”
minus Drugi przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu
minus Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Wałbrzychu"
minus Przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu
minus Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach - w Gminie Boguszów Gorce - Etap I A
plus Pozostałe postępowania - archiwum
 Praca w WZWIK
minus Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta
minus Inspektor w Dziale Inwestycji i Rozwoju
plus Archiwum - oferty pracy - Inspektor - Koordynator
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

 

58 - 300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 39

godziny pracy 7.00 - 15.00

Sekretariat :

tel. /074/ 84 99 100

fax. /074/ 84 99 200

email: sekretariat@wzwik.pl

strona internetowa: www.wzwik.pl

W celu uzyskania informacji udostępnionych w serwisie należy wybrać interesujacą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

____________________________________________________________

 

 

 

 

 


Ogłoszenie

 

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

oraz

Zarządu Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

 

Informujemy, że na podstawie § 7 w związku z § 27 Statutu WZWiK oraz na podstawie Decyzji Nr 1/2011 z 30.12.2011 roku Zarządu WZWiK, z dniem 1 stycznia 2012 roku Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kana­lizacji z siedzibą w Wałbrzychu przejął do realizacji zadania w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dotychczas re­alizowane przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wraz z dokonywaniem najbliższych odczytów, odbiorcy wody oraz dostawcy ścieków otrzymają nowe umowy uwzględniające powyższe zmiany.

 

Prezes Zarządu WPWiK Sp. z o.o.                                             Przewodniczący Zarządu WZWiK

Sławomir Piątek                                                                      Marek Mielniczuk

 

 Ogłoszenie to ukazało się w prasie lokalnej ( DB2010, 30 minut, Gazeta Wrocławska - dodatek lokalny) w dniu 05.01.2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corner   corner