logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
plus Sprawozdania Finansowe
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
minus Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju
minus Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy
minus OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
plus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III
plus „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”
minus Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach
minus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Specjalista - Dział Realizacji i Rozliczeń Inwestycji
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Marek Mielniczuk
Przewodniczący Zarządu
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
 
Wykształcenie:
 
2006 / 2007 – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Studia Podyplomowe na kierunku Prawo Zamówień Publicznych;
 
2001 / 2002 – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Studia   Podyplomowe w zakresie Technologia Wód ,Ścieków i Odpadów;
 
1992 / 1997 – Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, kierunek budownictwo , specjalność: inżynieria budowlana; specjalizacja budowlano-menadżerska
 
1988 / 1992 – II Liceum Ogólnokształcące  w Wałbrzychu  , profil matematyczno-fizyczny.
 
Doświadczenie zawodowe:

od 2007 - Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy z zakresu budownictwa lądowego , budowy sieci wodociągowych , kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz zamówień publicznych

2003 – 2011    – Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji , Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju; Kierownik Jednostki Realizującej Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności UE
 
2003    – Gmina Czarny Bór – Specjalista ds. przygotowania dokumentacji przetargowej programu SAPARD Unii Europejskiej;
 
2000 – 2003    – Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji , Dział Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych – Kierownik Działu;
 
1998 – 2000    – Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji , Dział Inwestycji , Rozwoju i Zamówień Publicznych – nadzór inwestycyjny;
 
1998    – Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji – Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej;
 
1997 – 1998 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Corso – majster budowy
 
Dodatkowe kwalifikacje:
 
2005    – ukończył szkolenie w zakresie procesów udzielania zamówień publicznych;
 
2004    – ukończył szkolenie przeprowadzone przez Uniwersytet Techniczny
w Dreźnie w zakresie zarządzania funduszami UE, wynikiem którego otrzymał Certyfikat Menadżera Zarządzającego Projektami Unijnymi;
 
2004 – ukończył szkolenie w zakresie procedur przetargowych w przetargach międzynarodowych, procedur roszczeń i rozstrzygania sporów w kontraktach Unii Europejskiej i Banku Światowego;
 
2003    – ukończył szkolenie w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych według FIDIC – Międzynarodową Federację Inżynierów – Konsultantów. Zasady realizacji zadań w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
 
2002 – ukończył szkolenie w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, pompowni
i oczyszczalni ścieków na terenach miejskich;
 
2002  – ukończył szkolenie w zakresie realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska ,Departament Integracji Europejskiej;
 
2001 – ukończył szkolenie w zakresie problemów związanych z budową i modernizacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 
2000 – ukończył kurs zamówień publicznych podnoszący kwalifikacje zawodowe, przeprowadzony przez Halinę Olszowską – Arbitra Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.
 
Uczestniczył w 14 posiedzeniach grupy roboczej sektora środowisko powoływanej przez Ministra Środowiska i Ministra Rozwoju Regionalnego, przygotowującej raporty dla władz wdrażających fundusze UE.
W latach 1999-2008 przeprowadził bezpośrednio lub nadzorował ponad 100 postępowań w zakresie zamówień publicznych, realizowanych przez jednostki finansów publicznych.

 

Ilość odwiedzin: 16277
Nazwa dokumentu: Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2006-10-05 15:34:17
Data udostępnienia informacji: 2006-10-05 15:34:17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 08:12:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner