logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
minus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych
   minus 2018 za III kwartały
   minus 2018 za II kwartały
   minus 2018 za I kwartał
   minus Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2017 rok
   minus 2017 za III kwartały
   minus 2017 za II kwartały
   minus 2017 za I kwartał
   minus Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2016 rok
   minus 2016 za III kwartał
   minus 2016 za II kwartał
   minus 2016 za I kwartał
   minus Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2015 rok
   minus 2015 za III kwartał
   minus 2015 za II kwartał
   minus 2015 za I kwartał
   minus Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2014 rok
   minus 2014 za III kwartał
   minus 2014 za II kwartał
   minus 2014 za I kwartał
   minus Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2013 rok
   minus 2013 za II kwartał
   minus 2013 za I kwartał
   minus Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2012 rok
   minus 2012 za III kwartały
   minus 2012 za II kwartały
   minus 2012 za I kwartał
   minus Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2011 rok
   minus 2011 - za III kwartały
   minus 2011 - za II kwartały
   minus 2011 za I kwartał
   minus Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2010 rok
   minus 2010 - za IV kwartały
   minus 2010 - za III kwartał
   minus 2010 - za II kwartały
   minus 2010 - za I kwartał
   minus Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2009 rok
   minus 2009 - za IV kwartały
   minus 2009 - za III kwartały
   minus 2009 - za II kwartały
minus Raport z audytu finansowego
minus 2011
minus 2010
minus 2009
minus 2008
minus 2007
minus 2006
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Księgowości
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. 2018 za III kwartały
2. 2018 za II kwartały
3. 2018 za I kwartał
4. Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2017 rok
5. 2017 za III kwartały
6. 2017 za II kwartały
7. 2017 za I kwartał
8. Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2016 rok
9. 2016 za III kwartał
10. 2016 za II kwartał
11. 2016 za I kwartał
12. Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2015 rok
13. 2015 za III kwartał
14. 2015 za II kwartał
15. 2015 za I kwartał
16. Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2014 rok
17. 2014 za III kwartał
18. 2014 za II kwartał
19. 2014 za I kwartał
20. Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2013 rok
21. 2013 za II kwartał
22. 2013 za I kwartał
23. Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2012 rok
24. 2012 za III kwartały
25. 2012 za II kwartały
26. 2012 za I kwartał
27. Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2011 rok
28. 2011 - za III kwartały
29. 2011 - za II kwartały
30. 2011 za I kwartał
31. Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2010 rok
32. 2010 - za IV kwartały
33. 2010 - za III kwartał
34. 2010 - za II kwartały
35. 2010 - za I kwartał
36. Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2009 rok
37. 2009 - za IV kwartały
38. 2009 - za III kwartały
39. 2009 - za II kwartały

Ilość odwiedzin: 3511
Nazwa dokumentu: Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2009-08-04 13:26:25
Data udostępnienia informacji: 2009-08-04 13:26:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-04 13:34:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner