logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
plus Sprawozdania Finansowe
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
minus Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy
minus OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
plus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III
plus „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”
minus Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach
minus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Zamówień Publicznych
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Mapa strony:

Informacje ogólne
   Historia WZWIK
   Misja i cele WZWIK

Władze WZWIK
   Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
   Zarząd
   Zgromadzenie
   Komisja Rewizyjna

Akty Prawne
   Statut WZWIK
   Uchwały Zarządu WZWIK
      2022
      2021
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2009
      2008
      2007
   Uchwały Zgromadzenia WZWIK
      2022
      2021
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2009
      2008
      2007
   Decyzje Administracyjne
      Decyzje MSWiA w sprawie majątku WZWiK na terenie Gminy Marciszów
   Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
   Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
      Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania WZWiK od dnia 12.07.2018 na okres 3 lat
      Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania WZWiK od dnia 21.04.2022

Fundusz Spójności
   Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"

Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
   Jednostka Realizująca Projekt

Dane Finansowe
   Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych
      2022 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2021 rok
      2021 za III kwartały
      2021 za II kwartały
      2021 z I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2020 rok
      2020 za III kwartały
      2020 za II kwartały
      2020 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2019 rok
      2019 za III kwartały
      2019 za II kwartały
      2019 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2018 rok
      2018 za III kwartały
      2018 za II kwartały
      2018 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2017 rok
      2017 za III kwartały
      2017 za II kwartały
      2017 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2016 rok
      2016 za III kwartał
      2016 za II kwartał
      2016 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2015 rok
      2015 za III kwartał
      2015 za II kwartał
      2015 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2014 rok
      2014 za III kwartał
      2014 za II kwartał
      2014 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2013 rok
      2013 za II kwartał
      2013 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2012 rok
      2012 za III kwartały
      2012 za II kwartały
      2012 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2011 rok
      2011 - za III kwartały
      2011 - za II kwartały
      2011 za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2010 rok
      2010 - za IV kwartały
      2010 - za III kwartał
      2010 - za II kwartały
      2010 - za I kwartał
      Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2009 rok
      2009 - za IV kwartały
      2009 - za III kwartały
      2009 - za II kwartały
   Raport z audytu finansowego
   Sprawozdania Finansowe
      Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
      Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
      Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
      Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

Kontrole WZWiK
   Kontrole Zewnętrzne WZWiK

Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
   Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
      Kamieńsk - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku - Etap I/A
      Kamieńsk - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku - Etap I/B

Dokumenty do zapytań ofertowych
   "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
   "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
   Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
   Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej

Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
   ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
      Projekt budowlano-wykonawczy
      Dokumenty
      Specyfikacja
   SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
   SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"

Ogłoszenia i Przetargi
   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy
   OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju
      Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa
   Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III
      Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa
   „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”
      Załącznik Nr 9 - dokumentacja projektowa
   Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach
   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)
   Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II
      SIWZ
      Załącznik Nr 2 do SIWZ - JEDZ
      Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
      Załącznik nr 13 - Załącznik mapowy
   PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
      Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego
      Projekt Budowlany DUW
         Część graficzna
      Projekt Budowlany STAROSTWO
         Część graficzna
      Projekt Wykonawczy IE
         Rysunki
      Projekt Wykonawczy IS
         Rysunki
         Tabele
   PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
      Projekt budowlany
      Projekt wykonawczy
   PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
   PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
      Projekt budowlany
      Projekt wykonawczy
   PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
      Decyzje o pozwoleniu na budowę
      Projekt budowlany
      Projekt wykonawczy
   PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
      Projekt budowlany
      Projekt wykonawczy
   Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
   PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
   PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
   PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
   PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
   PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
   PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
   PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
   Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
      PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58,
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju”
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju”
      PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - na sprzedaż lokalu mieszkalnego
      PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju”
      PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy”
         Projekt budowlany
         Projekt wykonawczy
      PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania..."
         Zadanie nr 1 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu”
         Zadanie nr 2 - „ Budowa sieci kanalizacyjnej do posesji przy ul. Wrocławskiej 134 C-G”
         Zadanie nr 3 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Głuszycy”
         Zadanie nr 4 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej i Przemysłowej w Głuszycy”
         Zadanie nr 5 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju ”
         Zadanie nr 6 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju”
         Zadanie nr 7 - „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu”
         Zadanie nr 8 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B. Chrobrego w Głuszycy”
         Zadanie nr 9 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju”
         Zadanie nr 10 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu”
      PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce”
      PRZETARG NIEOGRANICZONY-„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – dokumentacja projektowa”
         Koncepcja
            Opis - Koncepcja
            Załączniki
            Część obliczeniowa
            Część graficzna
            Opinia geotechniczna
      PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce”
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie"
         Projekt budowlany
         Projekt wykonawczy
         Projekt wykonawczy - branża elektryczna
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie"
         Projekt budowlany
         Projekt wykonawczy
         Projekt wykonawczy - branża elektryczna
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu”
         PB Wałbrzych
         PB Wrocław
         Projekt organizacji ruchu
         Projekt Wykonawczy
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja"
         Projekt budowlany
         Projekt wykonawczy
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok”
         Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu”
         Zadanie 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy –kontynuacja”
         Zadanie 3 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu”
         Zadanie 4 - „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu”
         Zadanie 5 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Głuszycy – kontynuacja”
         Zadanie 6 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju – kontynuacja”
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
      PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju - dokumentacja projektowa"

Praca w WZWIK
   Referent w Dziale Zamówień Publicznych
   Oferty Pracy - Archiwum
      Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta
      Inspektor w Dziale Inwestycji i Rozwoju
      Kierownik Działu Realizacji i Rozliczeń Inwestycji
      Kierownik Działu Majątku i Przekształceń Własnościowych
      Specjalista ds. Zamówień Publicznych
      Referent
      Referent w Dziale Księgowości
      Referent w Dziale Windykacji
      Specjalista w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym
      Referent w Dziale Windykacji
      Referent w Dziale Centrum Obsługi Klienta
      Specjalista ds. księgowości i płac
      Referent w Dziale Centrum Obsługi Klienta
      Audytor wewnętrzny
      Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych

Kontakt
   Kontakt
   Redakcja
   Przyjmowanie skarg i wniosków

WZWIK poleca
   Polecamy
corner   corner