logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
minus 2011
minus 2010
minus 2009
minus 2008
minus 2007
minus 2006
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
minus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
   minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58,
   minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju”
   minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju”
   minus PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - na sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej
   minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju”
   plus PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy”
   minus PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego
   plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania..."
   minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce”
   plus PRZETARG NIEOGRANICZONY-„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – dokumentacja projektowa”
   minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce”
   plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie"
   plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie"
   plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu”
   plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja"
   plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu”
   plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok”
   minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
   minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju - dokumentacja projektowa"
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Księgowości
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Ogłoszenia i Przetargi > Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum

Spis dokumentów:
1. PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58,
2. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju”
3. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju”
4. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - na sprzedaż lokalu mieszkalnego
5. PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej
6. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju”
7. PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy”
8. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego
9. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania..."
10. PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce”
11. PRZETARG NIEOGRANICZONY-„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – dokumentacja projektowa”
12. PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce”
13. PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie"
14. PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie"
15. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu”
16. PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja"
17. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu”
18. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok”
19. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
20. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju - dokumentacja projektowa"

Ilość odwiedzin: 1175
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 08:46:09
Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 08:46:09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-16 08:46:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner