logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
plus Sprawozdania Finansowe
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
minus Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy
minus OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
plus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III
plus „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”
minus Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach
minus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Zamówień Publicznych
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
2022 Radosław Smolicki 2022-06-08 10:04:09
2022 Radosław Smolicki 2022-06-08 08:34:13
2022 Radosław Smolicki 2022-06-07 10:50:58
2022 za I kwartał Radosław Smolicki 2022-05-19 11:42:25
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2022-04-11 10:09:19
Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK Radosław Smolicki 2022-04-07 11:47:08
2022 Radosław Smolicki 2022-03-29 14:42:36
2022 Radosław Smolicki 2022-03-08 11:00:31
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2022-03-01 12:20:02
2021 Radosław Smolicki 2022-02-04 12:15:07
2021 Radosław Smolicki 2022-02-04 11:28:11
2021 Radosław Smolicki 2022-02-04 10:56:12
2021 Radosław Smolicki 2022-02-04 10:53:55
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Radosław Smolicki 2022-01-20 10:15:46
2021 Radosław Smolicki 2022-01-12 10:54:09
Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK Radosław Smolicki 2022-01-12 07:18:51
Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK Radosław Smolicki 2022-01-11 07:56:35
2021 Radosław Smolicki 2022-01-10 12:54:00
2021 Radosław Smolicki 2022-01-05 08:47:01
2021 Radosław Smolicki 2021-12-16 07:57:28
2021 Radosław Smolicki 2021-12-13 10:55:23
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2021-11-23 11:13:34
2021 Radosław Smolicki 2021-11-19 11:06:25
2021 Radosław Smolicki 2021-11-16 08:27:37
2021 Radosław Smolicki 2021-11-16 08:27:16
2021 Radosław Smolicki 2021-11-16 08:19:01
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy Radosław Smolicki 2021-10-28 22:50:25
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy Radosław Smolicki 2021-10-05 12:33:15
2021 Radosław Smolicki 2021-10-01 12:40:16
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2021-09-24 10:59:10
2021 Radosław Smolicki 2021-09-07 12:43:12
2021 Radosław Smolicki 2021-08-31 10:13:47
2021 Radosław Smolicki 2021-08-17 10:43:36
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy Radosław Smolicki 2021-08-13 10:26:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy Radosław Smolicki 2021-08-13 09:28:51
2021 Radosław Smolicki 2021-08-11 10:41:57
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy Radosław Smolicki 2021-08-09 08:46:17
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy Radosław Smolicki 2021-08-09 08:45:43
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy Radosław Smolicki 2021-08-09 08:42:53
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy Radosław Smolicki 2021-08-09 08:42:04
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy Radosław Smolicki 2021-07-21 07:59:23
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy Radosław Smolicki 2021-07-07 09:33:07
2021 Radosław Smolicki 2021-07-02 11:32:33
2021 Radosław Smolicki 2021-07-02 11:30:20
2021 Radosław Smolicki 2021-05-27 11:44:52
2021 Radosław Smolicki 2021-05-27 11:43:00
2021 Radosław Smolicki 2021-05-27 08:49:07
Referent w Dziale Zamówień Publicznych Radosław Smolicki 2021-05-27 08:39:30
Referent w Dziale Zamówień Publicznych Radosław Smolicki 2021-05-25 12:11:46
Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2021-04-28 10:57:45
Referent w Dziale Zamówień Publicznych Radosław Smolicki 2021-04-28 10:57:09
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU Radosław Smolicki 2021-04-19 09:20:20
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2021-04-14 19:17:30
2021 Radosław Smolicki 2021-04-12 11:42:25
2021 Radosław Smolicki 2021-04-12 08:18:03
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU Radosław Smolicki 2021-04-12 07:38:29
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU Radosław Smolicki 2021-04-09 10:21:06
2021 Radosław Smolicki 2021-04-06 09:42:48
2021 Radosław Smolicki 2021-04-06 09:39:28
Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2021-02-24 09:55:00
Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2021-02-23 11:55:15
Audytor wewnętrzny Radosław Smolicki 2021-02-03 09:19:19
Referent w Dziale Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2021-02-03 09:18:56
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2021-01-22 11:01:08
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2021-01-22 11:00:02
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2021-01-22 10:58:33
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2021-01-15 10:38:55
2020 Radosław Smolicki 2021-01-05 10:53:52
2020 Radosław Smolicki 2021-01-05 10:48:57
2020 Radosław Smolicki 2021-01-05 10:46:22
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Radosław Smolicki 2020-12-31 09:00:33
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2020-12-21 08:10:55
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2020-12-04 09:37:29
2020 Radosław Smolicki 2020-11-16 10:31:32
2020 Radosław Smolicki 2020-11-10 12:15:41
Referent w Dziale Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2020-11-03 10:53:57
Referent w Dziale Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2020-11-02 10:33:54
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Radosław Smolicki 2020-10-15 12:24:59
Audytor wewnętrzny Radosław Smolicki 2020-10-15 11:56:17
Audytor wewnętrzny Radosław Smolicki 2020-10-09 14:04:01
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-10-07 10:19:13
2020 Radosław Smolicki 2020-10-06 12:55:41
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-10-06 11:21:27
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2020-10-06 11:20:32
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2020-09-21 12:09:22
Specjalista ds. księgowości i płac Radosław Smolicki 2020-09-21 11:28:26
2020 Radosław Smolicki 2020-09-14 07:25:26
2020 Radosław Smolicki 2020-09-10 12:29:32
2020 Radosław Smolicki 2020-08-31 10:11:09
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-08-21 16:22:50
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-08-21 12:47:17
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2020-08-21 11:19:31
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2020-08-21 11:16:28
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2020-08-21 11:16:01
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2020-08-21 11:15:17
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2020-08-21 11:13:24
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2020-08-21 11:11:34
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2020-08-21 11:08:15
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2020-08-21 11:06:04
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2020-08-21 11:05:23
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-08-12 21:45:25
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2020-08-12 21:41:56
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2020-08-01 13:44:23
2020 Radosław Smolicki 2020-07-27 07:18:38
2020 za II kwartały Radosław Smolicki 2020-07-24 10:32:49
2020 Radosław Smolicki 2020-07-06 12:52:39
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2020-06-17 23:59:34
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-06-17 23:44:43
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-06-17 13:27:41
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2020-06-17 12:39:41
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-06-04 11:33:33
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-06-01 10:58:51
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2020-05-31 20:49:44
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-05-31 20:49:00
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-05-31 20:48:12
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-05-31 20:47:32
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-05-31 20:45:30
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III Radosław Smolicki 2020-05-31 20:40:12
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2020-05-15 08:49:33
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2020-05-14 12:48:12
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 12:41:53
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 12:40:06
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 12:38:36
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 11:50:49
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 11:20:29
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 11:20:25
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 11:18:47
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 11:16:10
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 11:11:23
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 11:08:17
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 11:05:41
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2020-05-14 11:01:53
2020 Radosław Smolicki 2020-05-07 11:43:23
2020 Radosław Smolicki 2020-05-07 11:38:31
2020 za I kwartał Radosław Smolicki 2020-04-29 09:04:11
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-04-27 23:54:56
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-04-27 10:22:55
2019 Radosław Smolicki 2020-04-20 13:42:27
2020 Radosław Smolicki 2020-04-16 12:53:53
2020 Radosław Smolicki 2020-04-16 12:46:28
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2020-04-16 11:39:25
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2020-04-16 11:38:10
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-04-15 12:03:32
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-04-08 09:30:07
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-04-05 20:00:17
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2020-03-04 09:56:00
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2020-03-04 09:53:38
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-03-02 17:15:10
Załącznik Nr 9 Radosław Smolicki 2020-03-02 17:12:19
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-03-02 16:48:09
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-01-28 12:31:26
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2020-01-24 11:59:13
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2020-01-22 09:40:40
2019 Radosław Smolicki 2020-01-02 10:54:24
2019 Radosław Smolicki 2020-01-02 10:51:28
2019 Radosław Smolicki 2020-01-02 10:30:53
2019 Radosław Smolicki 2019-12-16 14:23:40
2019 Radosław Smolicki 2019-12-16 14:23:21
2019 Radosław Smolicki 2019-12-16 14:21:52
2019 Radosław Smolicki 2019-12-16 14:19:21
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2019-11-25 13:17:50
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2019-11-25 13:15:01
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach Radosław Smolicki 2019-11-22 10:45:39
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125) Radosław Smolicki 2019-11-22 10:44:51
2019 Radosław Smolicki 2019-11-20 10:14:22
2019 Radosław Smolicki 2019-11-20 09:34:22
2019 Radosław Smolicki 2019-11-18 14:42:00
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-11-12 23:42:46
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2019-11-04 14:02:43
Specjalista ds. księgowości i płac Radosław Smolicki 2019-10-25 07:41:17
2019 Radosław Smolicki 2019-10-23 14:18:35
2019 Radosław Smolicki 2019-10-23 14:16:49
2019 za I kwartał Radosław Smolicki 2019-10-23 12:12:16
Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych Radosław Smolicki 2019-10-23 11:51:46
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125) Radosław Smolicki 2019-10-22 23:05:32
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach Radosław Smolicki 2019-10-22 21:53:25
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2019-10-17 10:42:49
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2019-10-17 10:24:21
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2019-10-15 15:02:01
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2019-10-15 15:00:26
2019 Radosław Smolicki 2019-10-09 12:15:58
2019 Radosław Smolicki 2019-10-09 12:15:38
Referent w Dziale Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2019-10-07 08:22:23
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2019-09-17 10:38:51
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2019-09-17 10:09:06
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2019-09-17 10:08:04
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2019-09-17 10:04:08
Przetarg nieograniczony: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I” Radosław Smolicki 2019-09-17 10:03:15
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2019-08-27 12:45:30
Referent w Dziale Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2019-08-27 11:55:29
Referent w Dziale Windykacji Radosław Smolicki 2019-08-07 20:04:06
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-08-07 14:38:46
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-08-07 10:06:47
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125) Radosław Smolicki 2019-08-06 13:51:22
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125) Radosław Smolicki 2019-08-06 13:47:31
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125) Radosław Smolicki 2019-08-02 14:41:28
SIWZ Radosław Smolicki 2019-08-02 14:37:07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125) Radosław Smolicki 2019-08-02 14:37:04
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-08-02 14:36:32
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-08-02 14:35:33
2019 Radosław Smolicki 2019-07-30 10:51:45
SIWZ Radosław Smolicki 2019-07-26 15:45:05
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-07-26 15:44:17
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-07-26 13:16:11
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach Radosław Smolicki 2019-07-25 16:00:02
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125) Radosław Smolicki 2019-07-24 09:54:00
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-07-24 09:52:44
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125) Radosław Smolicki 2019-07-19 13:39:43
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125) Radosław Smolicki 2019-07-19 13:39:18
SIWZ Radosław Smolicki 2019-07-19 09:39:45
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-07-19 09:37:48
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-07-18 15:26:53
2019 za I kwartał Radosław Smolicki 2019-07-15 11:11:42
Referent w Dziale Windykacji Radosław Smolicki 2019-06-27 08:53:17
2019 Radosław Smolicki 2019-06-24 07:59:54
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-06-21 17:18:20
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 17:17:19
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 17:16:27
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 17:15:42
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 17:13:10
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 17:10:35
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 17:07:51
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 17:04:22
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 16:51:20
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 16:49:41
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-06-21 14:27:14
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 14:17:51
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 14:16:55
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 14:16:10
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 14:11:17
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Radosław Smolicki 2019-06-21 13:46:01
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II Radosław Smolicki 2019-06-21 13:42:22
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice Radosław Smolicki 2019-06-21 13:21:22
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice Radosław Smolicki 2019-06-21 13:20:12
2019 Radosław Smolicki 2019-06-11 09:59:57
2019 Radosław Smolicki 2019-06-11 08:46:17
2008 Radosław Smolicki 2019-05-10 12:59:00
2009 Radosław Smolicki 2019-05-10 12:58:49
2010 Radosław Smolicki 2019-05-10 12:58:39
2011 Radosław Smolicki 2019-05-10 12:58:21
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2019-05-08 14:07:44
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2019-05-08 14:05:45
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2019-05-06 10:33:03
2019 Radosław Smolicki 2019-05-06 10:30:05
Specjalista w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym Radosław Smolicki 2019-05-06 09:25:32
Specjalista w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym Radosław Smolicki 2019-05-06 09:25:12
Zarząd Radosław Smolicki 2019-05-06 09:09:02
Zarząd Radosław Smolicki 2019-05-06 09:07:24
Zarząd Radosław Smolicki 2019-05-06 09:06:31
Zarząd Radosław Smolicki 2019-05-06 09:01:42
2019 Radosław Smolicki 2019-05-06 08:58:02
Referent w Dziale Windykacji Radosław Smolicki 2019-04-25 10:45:10
Specjalista w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym Radosław Smolicki 2019-04-15 11:59:30
Specjalista w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym Radosław Smolicki 2019-04-15 11:57:50
Specjalista w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym Radosław Smolicki 2019-04-15 11:57:22
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2019-04-04 08:47:32
Referent w Dziale Windykacji Radosław Smolicki 2019-04-02 08:03:36
Referent w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2019-04-02 07:28:48
2019 Radosław Smolicki 2019-03-29 12:38:31
2018 Radosław Smolicki 2019-03-19 10:27:00
2018 Radosław Smolicki 2019-03-19 10:19:14
2018 Radosław Smolicki 2019-03-19 09:54:38
2018 Radosław Smolicki 2019-03-19 09:08:35
2019 Radosław Smolicki 2019-03-19 08:31:46
Zarząd Radosław Smolicki 2019-03-19 08:19:49
DOKUMENTACJA TERENOWO PRAWNA Radosław Smolicki 2019-02-25 11:13:50
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2019-02-25 11:12:23
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2019-02-25 11:06:13
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 Radosław Smolicki 2019-01-24 13:51:13
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2019-01-17 12:56:42
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2019-01-17 09:53:59
2018 Radosław Smolicki 2019-01-03 13:14:20
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2018-11-27 11:45:18
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2018-11-27 11:43:56
2018 Radosław Smolicki 2018-11-14 08:41:34
2018 Radosław Smolicki 2018-11-14 08:39:44
2018 Radosław Smolicki 2018-11-14 08:36:30
2018 za I kwartał Radosław Smolicki 2018-11-13 09:49:41
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2018-10-16 13:33:15
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2018-10-16 13:32:37
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2018-10-16 13:29:13
2018 Radosław Smolicki 2018-10-16 12:54:42
2018 Radosław Smolicki 2018-10-08 10:11:12
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2018-08-28 13:27:29
2018 Radosław Smolicki 2018-08-27 09:44:04
2018 Radosław Smolicki 2018-08-06 13:34:06
2018 Radosław Smolicki 2018-08-06 13:28:46
2018 Radosław Smolicki 2018-08-06 13:26:25
2018 Radosław Smolicki 2018-08-06 12:57:20
2018 Radosław Smolicki 2018-08-06 12:53:31
2018 Radosław Smolicki 2018-08-06 12:48:14
2018 Radosław Smolicki 2018-08-06 12:43:37
2018 Radosław Smolicki 2018-08-06 12:40:56
2018 Radosław Smolicki 2018-08-06 12:32:44
2018 Radosław Smolicki 2018-08-06 12:30:04
Referent w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2018-05-07 08:11:16
Referent w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2018-04-27 11:48:01
Referent Radosław Smolicki 2018-04-12 10:32:06
2018 Radosław Smolicki 2018-04-10 08:30:46
2018 Radosław Smolicki 2018-04-10 08:27:15
2018 Radosław Smolicki 2018-04-10 08:19:45
2018 Radosław Smolicki 2018-04-10 08:18:44
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2018-04-10 07:32:41
2018 Radosław Smolicki 2018-03-28 09:16:10
2018 Radosław Smolicki 2018-03-28 09:07:54
2017 za II kwartały Radosław Smolicki 2018-03-16 12:40:01
Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2017 rok Radosław Smolicki 2018-03-16 12:25:26
2017 za III kwartały Radosław Smolicki 2018-03-16 12:22:35
2017 za II kwartały Radosław Smolicki 2018-03-16 12:22:19
2017 za I kwartał Radosław Smolicki 2018-03-16 12:21:25
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 Radosław Smolicki 2018-02-16 12:19:24
Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK Radosław Smolicki 2018-02-14 10:02:42
E-Faktura Radosław Smolicki 2018-02-09 09:59:21
2017 Radosław Smolicki 2018-01-22 09:10:54
2018 Radosław Smolicki 2018-01-22 08:53:52
2017 Radosław Smolicki 2018-01-22 08:43:18
2017 Radosław Smolicki 2018-01-22 08:42:51
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2018-01-15 12:20:40
Biuro Radosław Smolicki 2018-01-12 08:24:55
2017 Radosław Smolicki 2018-01-11 08:13:55
Referent Radosław Smolicki 2017-12-18 10:26:34
Referent Radosław Smolicki 2017-12-13 12:53:34
Referent Radosław Smolicki 2017-12-07 09:43:37
2017 Radosław Smolicki 2017-12-07 07:57:33
2017 Radosław Smolicki 2017-12-07 07:42:04
2017 Radosław Smolicki 2017-11-20 12:24:55
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2017-11-20 12:21:22
Specjalista ds. Zamówień Publicznych Radosław Smolicki 2017-11-16 09:09:20
Dialog Techniczny Radosław Smolicki 2017-11-02 07:07:30
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Radosław Smolicki 2017-11-02 07:06:52
Specjalista ds. Zamówień Publicznych Radosław Smolicki 2017-10-13 10:31:50
Specjalista ds. Zamówień Publicznych Radosław Smolicki 2017-10-11 09:52:13
2016 Radosław Smolicki 2017-10-06 09:49:58
Specjalista ds. Zamówień Publicznych Radosław Smolicki 2017-09-25 12:10:35
Kierownik Działu Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2017-09-22 12:50:04
Kierownik Działu Realizacji i Rozliczeń Inwestycji Radosław Smolicki 2017-09-22 12:49:43
Inspektor w Dziale Inwestycji i Rozwoju Radosław Smolicki 2017-09-22 12:49:11
Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2017-09-22 12:48:46
2009 Radosław Smolicki 2017-09-22 12:47:08
Zarządzenia Radosław Smolicki 2017-09-22 12:45:05
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2017-09-11 11:20:42
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2017-09-06 10:26:01
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2017-09-06 10:25:48
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2017-09-06 10:22:03
2017 Radosław Smolicki 2017-08-30 11:20:10
2017 Radosław Smolicki 2017-08-30 11:18:52
ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2017-06-21 09:21:20
ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2017-06-13 12:09:47
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-06-13 09:28:41
2017 Radosław Smolicki 2017-06-12 09:48:26
2017 Radosław Smolicki 2017-05-31 08:21:41
2017 Radosław Smolicki 2017-05-31 08:17:49
2017 Radosław Smolicki 2017-05-31 08:16:08
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-05-30 09:40:09
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-05-29 13:11:55
2017 Radosław Smolicki 2017-05-29 07:09:47
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-05-25 10:12:05
Przyjmowanie skarg i wniosków Radosław Smolicki 2017-05-23 14:35:33
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2017-05-19 09:30:30
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2017-05-19 08:49:40
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-05-04 10:46:43
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-28 14:29:54
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-28 14:29:09
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-04-26 14:46:47
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-04-26 14:42:45
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-25 14:43:10
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-25 14:40:35
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-25 14:39:31
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-24 14:31:03
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-24 14:30:17
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-24 14:20:22
2017 Radosław Smolicki 2017-04-24 13:42:42
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-21 12:50:34
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-21 12:10:20
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-21 12:08:30
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-21 12:03:29
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-04-21 09:29:04
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-20 13:15:52
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-20 13:13:24
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-20 13:11:36
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-20 13:11:27
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-20 13:08:47
SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-04-20 13:00:56
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-04-19 11:39:50
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-04-19 11:38:17
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-04-19 11:36:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-04-19 07:07:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-04-19 07:04:19
2017 Radosław Smolicki 2017-04-18 11:08:39
2017 Radosław Smolicki 2017-04-18 11:07:20
2017 Radosław Smolicki 2017-04-18 11:01:51
2017 Radosław Smolicki 2017-04-18 10:51:42
2017 Radosław Smolicki 2017-04-18 10:49:00
2017 Radosław Smolicki 2017-04-18 10:46:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-04-14 09:18:18
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I” Radosław Smolicki 2017-04-14 09:17:54
Dokumentacja formalna Radosław Smolicki 2017-04-12 13:19:22
Dokumentacja formalna Radosław Smolicki 2017-04-12 13:18:33
Dokumentacja formalna Radosław Smolicki 2017-04-12 13:17:46
Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego Radosław Smolicki 2017-03-21 10:14:11
Projekt Wykonawczy IS Radosław Smolicki 2017-03-21 08:37:13
Projekt Budowlany STAROSTWO Radosław Smolicki 2017-03-20 12:54:50
Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK Radosław Smolicki 2017-03-13 09:57:37
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2017-02-16 09:09:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2017-02-16 09:08:41
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” Radosław Smolicki 2017-02-16 09:07:31
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2017-02-16 09:06:09
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2017-02-16 09:05:26
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2017-02-16 09:04:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2017-02-16 09:01:50
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2017-02-16 09:00:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce” Radosław Smolicki 2017-02-16 09:00:13
PRZETARG NIEOGRANICZONY-„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2017-02-16 08:59:14
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce” Radosław Smolicki 2017-02-16 08:57:13
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania..." Radosław Smolicki 2017-02-16 08:55:58
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego Radosław Smolicki 2017-02-16 08:54:02
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2017-02-16 08:53:27
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2017-02-16 08:52:21
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej Radosław Smolicki 2017-02-16 08:51:47
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - na sprzedaż lokalu mieszkalnego Radosław Smolicki 2017-02-16 08:51:12
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2017-02-16 08:50:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2017-02-16 08:49:43
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2017-02-16 08:49:05
Kierownik Działu Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2017-02-16 08:23:22
Kierownik Działu Realizacji i Rozliczeń Inwestycji Radosław Smolicki 2017-02-16 08:22:48
Inspektor w Dziale Inwestycji i Rozwoju Radosław Smolicki 2017-02-16 08:21:58
Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2017-02-16 08:21:19
Kierownik Działu Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2017-02-14 13:47:51
2016 Radosław Smolicki 2017-02-13 11:43:19
Kierownik Działu Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2017-02-13 08:45:01
Kierownik Działu Realizacji i Rozliczeń Inwestycji Radosław Smolicki 2017-02-13 08:11:56
Kierownik Działu Realizacji i Rozliczeń Inwestycji Radosław Smolicki 2017-02-09 13:45:10
Kontakt Radosław Smolicki 2017-02-06 12:21:09
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2017-02-06 12:19:36
Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK Radosław Smolicki 2017-02-03 09:44:32
Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK Radosław Smolicki 2017-01-26 07:38:02
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2017-01-13 13:39:08
2016 Radosław Smolicki 2017-01-05 12:17:35
2016 Radosław Smolicki 2016-12-08 10:10:04
2016 Radosław Smolicki 2016-12-08 10:09:44
2016 Radosław Smolicki 2016-12-08 10:02:45
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2016-11-30 08:30:46
2016 Radosław Smolicki 2016-11-14 08:59:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-09-19 10:28:50
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2016-09-15 13:59:10
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-09-14 14:11:56
2016 Radosław Smolicki 2016-09-12 14:28:41
2016 Radosław Smolicki 2016-09-12 14:26:50
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-09-09 11:27:23
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-08-26 10:08:43
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-08-26 10:07:33
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-08-24 13:49:42
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-08-19 13:36:16
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-08-16 14:02:10
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-08-16 13:57:24
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-08-16 13:54:58
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-08-16 13:51:22
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-08-12 11:46:46
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-08-12 11:45:35
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-08-12 10:55:03
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-08-12 10:52:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-08-09 15:03:16
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-08-09 14:43:37
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-08-09 14:42:40
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-08-09 14:40:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-08-09 14:40:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-08-09 13:56:44
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-08-04 09:47:31
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-07-29 12:23:06
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-07-29 12:22:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-07-27 22:15:55
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2016-07-27 22:12:33
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 22:04:43
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 22:04:04
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 21:15:15
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 21:14:46
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 21:13:22
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 21:12:39
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 21:12:14
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 21:11:43
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 21:11:11
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 21:10:32
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-27 21:10:01
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2016-07-27 17:22:48
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2016-07-27 17:21:46
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2016-07-27 17:20:30
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2016-07-27 17:19:40
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2016-07-27 17:19:20
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2016-07-27 17:18:30
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-07-27 10:48:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-07-27 09:43:29
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-27 09:38:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-27 09:10:46
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-07-26 13:05:16
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-07-26 13:01:06
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-07-26 13:00:43
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-07-26 12:52:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-26 12:48:54
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-26 12:48:24
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-26 12:47:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-07-26 12:32:06
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-07-26 10:13:03
2016 Radosław Smolicki 2016-07-25 08:27:19
2016 Radosław Smolicki 2016-07-25 08:12:14
2016 Radosław Smolicki 2016-07-25 08:10:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-07-22 14:48:12
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-07-22 14:41:17
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-22 14:35:07
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-22 14:24:23
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-07-22 14:21:50
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-07-22 14:18:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-22 14:14:38
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-07-22 14:04:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-07-22 14:00:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-07-21 14:27:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-15 13:05:39
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-07-15 13:03:38
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-07-15 12:57:14
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-15 12:57:03
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-07-15 12:53:34
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-07-15 12:52:12
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-15 12:51:02
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-07-15 12:49:58
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-07-15 12:47:35
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-07-15 12:28:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-07-14 11:17:11
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-14 08:41:43
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-07-13 15:52:34
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-07-13 15:50:41
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III” Radosław Smolicki 2016-07-13 15:49:39
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim” Radosław Smolicki 2016-07-13 15:32:20
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-13 15:24:01
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-13 15:23:41
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-13 15:22:57
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-13 15:22:27
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-13 15:22:07
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-07-13 15:10:27
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2016-07-13 13:56:02
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-07-13 09:58:32
Projekt budowlany działka nr 41 Radosław Smolicki 2016-07-13 09:52:26
Projekt budowlany działka nr 36 Radosław Smolicki 2016-07-13 09:45:29
Projekt budowlany działka nr 41 Radosław Smolicki 2016-07-13 09:41:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-07-12 14:49:23
2016 Radosław Smolicki 2016-07-06 11:24:58
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-06-24 13:54:43
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-06-24 09:24:25
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej Radosław Smolicki 2016-06-24 08:15:59
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej Radosław Smolicki 2016-06-24 08:15:47
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej Radosław Smolicki 2016-06-24 08:15:26
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej Radosław Smolicki 2016-06-24 08:15:17
Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej Radosław Smolicki 2016-06-24 08:15:06
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-06-22 09:19:32
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-06-22 09:14:38
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-06-22 09:14:24
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-06-22 09:14:08
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-06-22 09:13:55
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-06-22 09:13:34
Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-06-22 09:13:11
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-06-16 12:25:24
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-06-16 12:19:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-06-13 09:32:49
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2016-06-13 07:31:50
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-06-10 13:55:29
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj Radosław Smolicki 2016-06-09 10:22:08
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-06-09 10:19:04
2016 Radosław Smolicki 2016-06-07 13:11:12
2016 Radosław Smolicki 2016-06-07 12:52:13
2016 Radosław Smolicki 2016-06-07 12:51:01
2016 Radosław Smolicki 2016-06-07 12:48:42
2016 Radosław Smolicki 2016-06-07 12:46:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-06-06 09:14:23
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-06-03 08:49:22
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-06-03 08:21:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-06-02 14:54:18
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-06-02 11:43:03
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-06-01 14:25:31
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-05-30 11:47:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj Radosław Smolicki 2016-05-25 15:13:43
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-05-25 14:26:58
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-05-25 14:00:39
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-05-24 14:33:43
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-05-24 11:41:37
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-05-23 15:24:09
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-05-17 10:09:42
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-05-05 14:29:22
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-05-05 13:24:10
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-05-05 11:33:31
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-05-05 10:52:58
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-05-05 09:49:39
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-05-05 09:47:50
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-05-05 09:45:49
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-04-29 15:19:13
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-04-29 15:10:26
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-04-29 15:10:17
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-04-29 15:01:59
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-04-29 15:00:18
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-04-29 14:59:37
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-04-29 14:37:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-04-29 14:35:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-04-29 14:32:43
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-04-29 14:26:58
Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2015 rok Radosław Smolicki 2016-04-28 12:52:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj Radosław Smolicki 2016-04-28 11:48:48
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-04-21 09:24:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-04-18 12:32:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-04-18 09:37:12
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-04-15 13:52:45
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj Radosław Smolicki 2016-04-14 13:06:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj Radosław Smolicki 2016-04-14 13:05:26
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju - dokumentacja projektowa" Radosław Smolicki 2016-04-13 14:14:27
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2016-04-13 11:33:30
2016 Radosław Smolicki 2016-04-04 10:53:55
2016 Radosław Smolicki 2016-04-04 10:51:17
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” Radosław Smolicki 2016-03-31 09:17:23
Dokumentacja do zapytania ofertowego Nr RZP/ZO/11/2014/IZ Radosław Smolicki 2016-03-30 11:05:39
Dokumentacja do zapytania ofertowego Nr PZP/20/10/2014/IZ Radosław Smolicki 2016-03-30 11:05:19
„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – koncepcja” Radosław Smolicki 2016-03-30 11:05:00
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów ul. Zielona i Wiśniowa" Radosław Smolicki 2016-03-30 11:04:38
„Budowa komory redukcyjnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu – Decyzja Nr 1659/2012 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej Radosław Smolicki 2016-03-30 11:04:15
„Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji” Radosław Smolicki 2016-03-30 11:00:22
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-03-30 10:54:50
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-03-30 10:41:25
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” Radosław Smolicki 2016-03-25 14:15:56
Zadanie 6 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju – kontynuacja” Radosław Smolicki 2016-03-25 14:09:44
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-24 07:59:01
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-03-24 07:57:19
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-24 07:56:29
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-23 14:49:21
Kontakt Radosław Smolicki 2016-03-23 13:58:23
Kontakt Radosław Smolicki 2016-03-23 13:52:17
Kontakt Radosław Smolicki 2016-03-23 13:50:17
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-22 08:54:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-22 08:39:13
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-22 08:38:22
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-03-22 08:21:14
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-03-22 08:16:23
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-03-22 08:15:09
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-21 11:16:45
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-21 09:59:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-03-21 08:46:57
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-03-21 08:43:57
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-03-21 08:13:04
Ogłoszenie rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Wałbrzychu przy ul. Basztowej 57 Radosław Smolicki 2016-03-14 07:55:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2016-03-14 07:54:26
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-14 07:53:54
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa” Radosław Smolicki 2016-03-14 07:53:28
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2016-03-14 07:52:47
Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa” Radosław Smolicki 2016-03-14 07:52:23
Drugi przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu Radosław Smolicki 2016-03-14 07:51:37
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2016-03-14 07:51:10
Przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu Radosław Smolicki 2016-03-14 07:50:45
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach - w Gminie Boguszów Gorce - Etap I A Radosław Smolicki 2016-03-14 07:50:12
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i Górnej w Głuszycy - kontynuacja" Radosław Smolicki 2016-03-11 17:13:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-11 16:52:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-11 16:30:48
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2016-03-11 16:06:03
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2016-03-11 13:14:17
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2016-03-11 13:14:07
2015 Radosław Smolicki 2016-03-11 07:46:21
2016 Radosław Smolicki 2016-03-11 07:41:19
2016 Radosław Smolicki 2016-03-11 07:36:05
2016 Radosław Smolicki 2016-03-11 07:28:25
2016 Radosław Smolicki 2016-03-11 07:28:09
2016 Radosław Smolicki 2016-03-11 07:18:39
2015 Radosław Smolicki 2016-03-10 14:21:01
2015 Radosław Smolicki 2016-03-10 14:20:54
Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2014 rok Radosław Smolicki 2016-03-07 08:10:31
2015 za II kwartał Radosław Smolicki 2016-03-07 08:09:16
2015 za III kwartał Radosław Smolicki 2016-03-07 08:08:05
Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2015 rok Radosław Smolicki 2016-03-04 14:02:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2016-03-04 13:15:22
Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2015 rok Radosław Smolicki 2016-03-03 13:44:21
2015 za I półrocze Radosław Smolicki 2016-03-03 13:37:12
2015 za I kwartał 2015 Radosław Smolicki 2016-03-03 13:33:45
2015 za I kwartał 2015 Radosław Smolicki 2016-03-03 13:32:57
Inspektor w Dziale Inwestycji i Rozwoju Radosław Smolicki 2016-02-15 07:39:01
Inspektor w Dziale Inwestycji i Rozwoju Radosław Smolicki 2016-02-15 07:32:33
Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2016-02-03 08:47:33
Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2016-02-03 08:46:58
Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2016-02-03 08:41:36
Zarząd Radosław Smolicki 2016-01-28 13:46:43
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2016-01-27 12:42:40
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2016-01-27 12:04:29
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2016-01-22 12:05:28
Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2016-01-20 14:16:28
2015 Radosław Smolicki 2016-01-19 13:28:31
Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2016-01-15 11:05:47
Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2016-01-15 11:00:10
Referent - Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2016-01-15 10:59:40
2016 Radosław Smolicki 2016-01-12 08:16:31
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2016-01-11 12:55:57
2015 Radosław Smolicki 2016-01-05 14:29:02
2015 Radosław Smolicki 2016-01-05 14:27:10
2015 Radosław Smolicki 2016-01-05 14:17:37
2015 Radosław Smolicki 2016-01-05 14:14:31
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-12-31 12:21:57
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-12-31 12:17:44
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-12-31 12:15:44
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-12-31 11:54:21
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-12-31 11:33:24
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-12-30 15:13:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-12-30 14:53:25
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-12-30 09:11:48
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-12-24 12:30:47
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-12-17 09:14:50
2015 Radosław Smolicki 2015-12-15 13:05:38
2015 Radosław Smolicki 2015-12-07 12:22:56
2015 Radosław Smolicki 2015-12-07 12:19:00
2015 Radosław Smolicki 2015-12-07 12:16:58
Referent - Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2015-12-04 08:12:35
Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2015-12-04 08:12:00
Referent - Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2015-11-27 10:42:10
Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2015-11-27 10:40:53
Referent - Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2015-11-27 10:32:20
Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2015-11-27 10:32:06
Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Własnościowych Radosław Smolicki 2015-11-27 10:16:15
Referent - Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2015-11-27 10:13:30
Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Majątkowych Radosław Smolicki 2015-11-03 13:48:56
Specjalista ds. Majątku i Przekształceń Majątkowych Radosław Smolicki 2015-11-03 13:41:30
Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2015-11-03 12:48:05
Referent w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2015-11-03 12:47:42
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-10-07 12:31:56
2015 Radosław Smolicki 2015-10-02 10:10:10
2015 Radosław Smolicki 2015-10-02 10:05:40
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-09-24 14:06:40
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-09-24 13:55:34
PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie" Radosław Smolicki 2015-09-24 13:54:43
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2015-09-17 13:26:03
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce” Radosław Smolicki 2015-09-10 11:25:30
2015 Radosław Smolicki 2015-09-04 08:43:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY-„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2015-09-02 13:07:49
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce” Radosław Smolicki 2015-09-01 13:31:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY-„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2015-08-25 14:36:30
PRZETARG NIEOGRANICZONY-„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2015-08-25 14:35:47
PRZETARG NIEOGRANICZONY-„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2015-08-03 12:58:38
Ogłoszenie rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Wałbrzychu przy ul. Basztowej 57 Radosław Smolicki 2015-07-31 11:22:27
PRZETARG NIEOGRANICZONY-„Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – dokumentacja projektowa” Radosław Smolicki 2015-07-24 13:04:18
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO – OŚ Boguszów Gorce” Radosław Smolicki 2015-07-09 10:51:03
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania..." Radosław Smolicki 2015-07-08 07:34:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania..." Radosław Smolicki 2015-06-30 13:51:52
2015 Radosław Smolicki 2015-06-30 10:43:32
2015 Radosław Smolicki 2015-06-30 09:54:11
2015 Radosław Smolicki 2015-06-29 07:44:47
2015 Radosław Smolicki 2015-06-29 07:42:18
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Radosław Smolicki 2015-06-18 13:50:22
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Radosław Smolicki 2015-06-15 12:02:10
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Radosław Smolicki 2015-06-15 11:56:07
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM Radosław Smolicki 2015-06-15 11:32:07
2015 Radosław Smolicki 2015-06-15 07:10:28
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2015-06-08 15:10:14
2015 Radosław Smolicki 2015-06-03 10:41:07
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-06-01 08:39:08
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-05-18 12:37:30
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolonialnej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2015-05-15 11:48:09
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-05-12 11:37:44
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-05-07 11:16:14
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej Radosław Smolicki 2015-05-04 14:44:41
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej Radosław Smolicki 2015-05-04 14:38:35
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej Radosław Smolicki 2015-05-04 14:36:46
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-04-30 14:38:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-04-28 14:20:06
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego Radosław Smolicki 2015-04-28 10:06:42
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-04-27 11:32:27
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-04-23 15:24:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-04-23 15:15:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej Radosław Smolicki 2015-04-22 14:31:06
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-04-17 12:51:03
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-04-17 12:47:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-04-15 15:02:25
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-04-15 15:00:03
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-04-15 14:58:45
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-04-15 14:49:39
2015 Radosław Smolicki 2015-04-15 11:55:53
2015 Radosław Smolicki 2015-04-15 11:36:43
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-04-10 07:57:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej Radosław Smolicki 2015-04-10 07:52:56
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-04-09 11:27:42
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów ul. Zielona i Wiśniowa" Radosław Smolicki 2015-04-08 10:01:27
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa” Radosław Smolicki 2015-04-08 10:01:09
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa” Radosław Smolicki 2015-04-08 09:58:04
2015 Radosław Smolicki 2015-04-07 08:29:31
2015 Radosław Smolicki 2015-04-07 08:29:17
2015 Radosław Smolicki 2015-04-07 08:12:01
PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Szczawno Zdrój. Kanalizacja sanitarna. Kanał tranzytowy” Radosław Smolicki 2015-04-02 15:19:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej Radosław Smolicki 2015-03-30 15:14:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-26 11:24:38
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-26 11:22:59
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2015-03-26 09:55:33
2015 Radosław Smolicki 2015-03-26 09:31:09
2015 Radosław Smolicki 2015-03-26 09:12:31
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-24 14:17:29
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - na sprzedaż lokalu mieszkalnego Radosław Smolicki 2015-03-23 10:51:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2015-03-19 15:54:44
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2015-03-19 15:42:28
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2015-03-19 15:33:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-17 14:54:50
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-16 11:47:31
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-16 11:46:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-16 11:42:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-13 13:43:17
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-13 11:41:41
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-13 11:38:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-12 15:37:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-12 15:32:48
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-03-12 15:31:08
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-03-12 15:28:37
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-12 15:23:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-12 15:22:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-12 15:19:42
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-03-12 14:52:54
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-12 14:52:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-12 14:51:29
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-12 13:00:30
Przyjmowanie skarg i wniosków Radosław Smolicki 2015-03-12 09:06:20
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-03-11 12:35:26
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-10 10:54:07
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-10 10:32:33
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-10 10:06:59
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-10 09:59:48
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-03-10 09:40:08
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-06 18:03:49
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbary w Jedlinie Zdroju” Radosław Smolicki 2015-03-06 17:02:18
Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania Radosław Smolicki 2015-03-06 14:04:08
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-03-06 13:42:02
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-06 13:38:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-06 13:33:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-06 13:32:42
PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającego podłączenie do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji, budynków przy ul. Piastowskiej nr 54, 56, 58, Radosław Smolicki 2015-03-06 13:31:07
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-03-06 13:29:27
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-03-06 13:28:40
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-03-06 13:25:42
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2015-03-05 11:04:43
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2014 Radosław Smolicki 2015-02-27 13:48:17
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci wodociągowej w Strudze" Radosław Smolicki 2015-02-27 13:45:29
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-02-27 13:06:22
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Nadzór Inwestorski - Nadzór Inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” Radosław Smolicki 2015-02-27 13:05:43
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu” Radosław Smolicki 2015-02-25 12:39:43
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-24 14:48:09
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-24 13:33:11
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-20 13:26:56
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-19 13:27:56
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa” Radosław Smolicki 2015-02-18 09:58:38
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-13 13:52:55
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-13 13:50:01
2015 Radosław Smolicki 2015-02-13 13:49:15
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-13 13:47:24
PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa” Radosław Smolicki 2015-02-10 14:08:05
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-10 11:41:32
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-10 11:40:27
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-09 13:18:02
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-09 12:21:35
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-02-09 09:39:11
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2015-01-27 17:34:46
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2015-01-27 17:33:44
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2015-01-26 10:58:34
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2015-01-26 10:57:09
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2015-01-26 10:56:07
Zarząd Radosław Smolicki 2015-01-26 10:55:17
Zarząd Radosław Smolicki 2015-01-26 10:55:01
Zarząd Radosław Smolicki 2015-01-26 10:53:52
Zarząd Radosław Smolicki 2015-01-26 10:53:12
Zarząd Radosław Smolicki 2015-01-26 10:52:48
Zarząd Radosław Smolicki 2015-01-26 10:50:26
Zarząd Radosław Smolicki 2015-01-26 10:49:19
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2015-01-26 10:45:19
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2015-01-26 10:44:08
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2015-01-26 10:41:45
2015 Radosław Smolicki 2015-01-26 10:27:54
2015 Radosław Smolicki 2015-01-26 10:18:59
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-23 14:14:10
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-23 10:12:42
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-22 11:55:10
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-21 14:36:49
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-20 14:16:27
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-20 14:11:15
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-20 14:04:32
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-20 11:49:24
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-16 12:24:16
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-16 09:40:59
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-15 14:53:08
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-15 14:52:34
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-15 14:51:59
2014 Radosław Smolicki 2015-01-15 14:49:37
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-15 14:31:36
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-15 12:35:43
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-14 13:54:41
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-13 14:55:54
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-13 14:49:16
2014 Radosław Smolicki 2015-01-12 09:50:10
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-09 10:56:31
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-09 10:49:33
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-09 10:48:09
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta emisji obligacji przychodowych Radosław Smolicki 2015-01-09 08:54:08
2014 Radosław Smolicki 2015-01-08 11:57:07
Świadczenie usług bankowych wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZWiK i WPWiK Sp. z o.o.: Radosław Smolicki 2015-01-07 12:31:37
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2015-01-07 12:30:52
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach Radosław Smolicki 2015-01-07 12:30:23
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2015-01-07 12:29:21
Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Z. Herberta w Jedlinie-Zdroju” Radosław Smolicki 2015-01-07 12:17:01
Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Siemiradzkiego w Wałbrzychu Radosław Smolicki 2015-01-07 12:16:10
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach Radosław Smolicki 2015-01-07 12:15:26
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Wiśniowej w Wałbrzychu Radosław Smolicki 2015-01-07 12:13:57
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2015-01-07 12:13:11
Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piastowska i Kościelna w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2015-01-07 12:11:49
Przetarg nieograniczony-Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania ujęte w Planie wydatków... Radosław Smolicki 2015-01-07 12:11:19
Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa” Radosław Smolicki 2015-01-05 13:05:29
2014 Radosław Smolicki 2015-01-05 09:54:21
2014 Radosław Smolicki 2015-01-05 09:52:28
2014 Radosław Smolicki 2015-01-05 09:51:58
2014 Radosław Smolicki 2015-01-05 09:48:42
2014 Radosław Smolicki 2015-01-05 09:43:37
2014 Radosław Smolicki 2015-01-05 09:38:26
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-30 08:31:51
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-30 08:30:32
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-30 08:29:27
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-30 08:22:38
Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa” Radosław Smolicki 2014-12-18 14:56:52
2014 Radosław Smolicki 2014-12-15 13:53:52
2014 Radosław Smolicki 2014-12-08 10:39:34
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 11:20:50
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 11:20:07
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 11:18:21
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 11:05:39
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 11:04:06
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 11:00:54
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 11:00:29
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 10:59:41
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 10:56:11
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 10:51:57
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-12-02 10:49:16
2014 Radosław Smolicki 2014-11-24 11:45:58
2014 Radosław Smolicki 2014-11-21 13:20:50
2014 Radosław Smolicki 2014-11-19 10:00:44
2014 Radosław Smolicki 2014-11-19 09:28:35
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-11-13 11:02:24
Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniatów – ul. Zielona i Wiśniowa” Radosław Smolicki 2014-11-05 17:12:00
2014 za II kwartał Radosław Smolicki 2014-10-31 09:39:59
2014 za II kwartał Radosław Smolicki 2014-10-31 09:34:27
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolonialnej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2014-10-30 12:42:53
2013 Radosław Smolicki 2014-10-30 10:07:32
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2014-10-24 14:10:22
Zapytanie ofertowe Nr RZP/ZO/07/2014/IR Radosław Smolicki 2014-10-23 09:13:32
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolonialnej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2014-10-22 13:27:05
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2014-10-22 09:36:21
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2014-10-15 15:13:00
Drugi przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu Radosław Smolicki 2014-10-10 08:23:55
Drugi przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu Radosław Smolicki 2014-10-10 08:23:12
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolonialnej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2014-09-29 14:23:45
2014 Radosław Smolicki 2014-09-22 08:23:00
2014 Radosław Smolicki 2014-09-22 08:18:45
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2014-09-19 14:28:18
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2014-09-19 13:56:55
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2014-09-19 13:49:30
Przetarg nieograniczony - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2014-09-19 13:48:26
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2014-09-08 10:52:29
2014 Radosław Smolicki 2014-09-04 10:38:06
2014 Radosław Smolicki 2014-09-04 10:38:02
2014 Radosław Smolicki 2014-09-04 10:37:36
2014 Radosław Smolicki 2014-09-04 10:37:11
2014 Radosław Smolicki 2014-09-04 10:36:36
2014 Radosław Smolicki 2014-09-04 10:35:21
2014 Radosław Smolicki 2014-09-04 10:17:42
2014 Radosław Smolicki 2014-09-04 10:04:12
2014 Radosław Smolicki 2014-09-04 10:01:06
Przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu Radosław Smolicki 2014-08-14 11:58:56
Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania Radosław Smolicki 2014-06-24 09:00:35
2014 Radosław Smolicki 2014-06-16 09:23:31
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach - w Gminie Boguszów Gorce - Etap I A Radosław Smolicki 2014-06-10 14:46:51
2014 Radosław Smolicki 2014-06-09 12:52:34
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach - w Gminie Boguszów Gorce - Etap I A Radosław Smolicki 2014-06-03 11:24:34
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach - w Gminie Boguszów Gorce - Etap I A Radosław Smolicki 2014-05-15 10:12:06
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach - w Gminie Boguszów Gorce - Etap I A Radosław Smolicki 2014-05-15 10:09:57
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach - w Gminie Boguszów Gorce - Etap I A Radosław Smolicki 2014-05-14 14:53:56
Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania Radosław Smolicki 2014-05-13 15:11:13
Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania Radosław Smolicki 2014-05-13 14:47:18
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach - w Gminie Boguszów Gorce - Etap I A Radosław Smolicki 2014-05-12 13:29:55
Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2013 rok Radosław Smolicki 2014-05-09 11:25:45
Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania Radosław Smolicki 2014-05-07 15:11:08
Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania Radosław Smolicki 2014-05-07 15:08:51
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach - w Gminie Boguszów Gorce - Etap I A Radosław Smolicki 2014-05-06 09:51:54
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2014 Radosław Smolicki 2014-04-30 13:29:45
Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania Radosław Smolicki 2014-04-30 11:10:30
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci wodociągowej w Strudze" Radosław Smolicki 2014-04-29 09:20:31
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci wodociągowej w Strudze" Radosław Smolicki 2014-04-29 09:16:39
Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania Radosław Smolicki 2014-04-25 12:50:05
Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej praz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania Radosław Smolicki 2014-04-23 07:58:39
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2014 Radosław Smolicki 2014-04-15 13:54:38
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci wodociągowej w Strudze" Radosław Smolicki 2014-04-11 08:48:08
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2014 Radosław Smolicki 2014-04-10 12:18:56
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujętych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2014 Radosław Smolicki 2014-04-02 15:48:24
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2014-04-01 13:16:13
PB Wojewoda Radosław Smolicki 2014-04-01 13:15:59
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2014-04-01 13:15:43
2014 Radosław Smolicki 2014-03-26 12:45:28
2014 Radosław Smolicki 2014-03-26 12:22:56
2014 Radosław Smolicki 2014-03-26 12:11:22
Specjalista w dziale księgowości Radosław Smolicki 2014-03-18 10:16:16
Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2014-03-18 10:14:59
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci wodociągowej w Strudze" Radosław Smolicki 2014-03-11 09:50:35
Specjalista w dziale księgowości Radosław Smolicki 2014-03-06 14:10:12
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci wodociągowej w Strudze" Radosław Smolicki 2014-03-06 13:50:34
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci wodociągowej w Strudze" Radosław Smolicki 2014-02-28 14:15:22
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci wodociągowej w Strudze" Radosław Smolicki 2014-02-28 14:12:36
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2014-02-28 14:10:54
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2014-02-28 14:09:58
Specjalista w dziale księgowości Radosław Smolicki 2014-02-18 13:55:31
Kierownik Działu Centrum Obsługi Klienta Radosław Smolicki 2014-02-14 12:05:14
Dane dotyczące wykonania budżetu WZWiK za 2013 rok Radosław Smolicki 2014-02-07 13:25:55
Referent w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2014-01-29 12:53:53
Struktura Organizacyjna BWZWIK Radosław Smolicki 2014-01-13 07:52:52
E-Faktura Radosław Smolicki 2014-01-10 11:40:42
Biuro Radosław Smolicki 2014-01-10 11:19:23
Podinspektor Radosław Smolicki 2014-01-10 08:52:05
Główny Specjalista w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2014-01-10 08:51:51
Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Radosław Smolicki 2014-01-10 08:51:09
Audytor wewnętrzny Radosław Smolicki 2014-01-10 08:50:27
Referent w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2014-01-10 08:41:36
Referent w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2014-01-10 08:40:09
Referent w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2014-01-10 08:25:43
Referent w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2014-01-10 08:25:26
2013 Radosław Smolicki 2014-01-09 10:35:42
2013 Radosław Smolicki 2014-01-09 10:35:10
2013 Radosław Smolicki 2014-01-09 10:07:33
2013 Radosław Smolicki 2014-01-08 14:19:51
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2013-12-17 09:53:01
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2013-12-17 09:51:24
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2013-12-17 09:50:23
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-12-11 14:16:43
2013 Radosław Smolicki 2013-12-11 08:31:05
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2013-12-11 08:21:40
E-faktura Radosław Smolicki 2013-12-09 10:16:55
E-Faktura Radosław Smolicki 2013-12-09 10:13:38
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-12-04 10:52:12
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-11-27 08:25:16
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2013-11-27 08:21:07
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-11-22 13:23:17
2013 Radosław Smolicki 2013-11-22 08:20:07
2013 Radosław Smolicki 2013-11-22 07:58:37
2013 Radosław Smolicki 2013-11-19 11:36:09
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-11-15 13:40:19
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-11-15 12:34:58
2013 Radosław Smolicki 2013-11-13 13:04:45
2013 Radosław Smolicki 2013-11-13 08:30:11
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-11-06 13:12:44
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-11-06 13:12:14
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-11-06 13:11:54
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-11-06 13:10:46
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-11-06 13:10:09
Ogłoszenie o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Radosław Smolicki 2013-11-06 13:08:44
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-11-06 13:00:45
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-11-06 13:00:41
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-11-05 12:52:20
2013 Radosław Smolicki 2013-11-05 11:47:17
2013 Radosław Smolicki 2013-11-05 11:42:23
2013 Radosław Smolicki 2013-11-05 11:38:08
2013 Radosław Smolicki 2013-11-05 11:31:31
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach Radosław Smolicki 2013-10-17 08:57:23
2013 Radosław Smolicki 2013-10-14 12:02:27
Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Z. Herberta w Jedlinie-Zdroju” Radosław Smolicki 2013-10-09 10:33:12
Podinspektor Radosław Smolicki 2013-10-04 14:38:23
Główny Specjalista w Dziale Księgowości Radosław Smolicki 2013-10-04 14:37:23
Audytor wewnętrzny Radosław Smolicki 2013-10-04 14:22:56
Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Radosław Smolicki 2013-10-04 14:21:22
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-25 12:02:38
2013 Radosław Smolicki 2013-09-25 11:57:29
2013 Radosław Smolicki 2013-09-25 11:49:04
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-25 08:53:47
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-25 08:38:32
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-23 12:46:42
Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Z. Herberta w Jedlinie-Zdroju” Radosław Smolicki 2013-09-23 12:45:09
Przetarg nieograniczony - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Z. Herberta w Jedlinie-Zdroju” Radosław Smolicki 2013-09-23 12:42:28
2013 Radosław Smolicki 2013-09-16 11:21:23
2013 Radosław Smolicki 2013-09-16 11:15:08
2013 Radosław Smolicki 2013-09-16 11:00:24
2013 Radosław Smolicki 2013-09-16 10:56:45
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-11 14:19:03
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-11 13:38:45
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-11 13:37:53
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-11 13:33:47
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-11 13:32:10
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-11 13:30:00
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-11 13:27:29
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-11 13:14:39
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-09-11 13:13:50
Biuro Radosław Smolicki 2013-09-11 11:12:35
Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Siemiradzkiego w Wałbrzychu Radosław Smolicki 2013-09-10 11:20:04
Podinspektor Radosław Smolicki 2013-09-09 14:18:04
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach Radosław Smolicki 2013-09-02 14:13:16
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach Radosław Smolicki 2013-09-02 14:11:40
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-08-21 10:28:52
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-08-06 09:44:31
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-08-06 09:23:08
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-08-06 09:00:22
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-08-06 08:58:00
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-08-06 08:48:17
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-08-06 08:45:50
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-08-06 08:43:53
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-08-06 08:36:17
Przetarg nieograniczony - KAMIEŃSK – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku – Etap I Radosław Smolicki 2013-08-06 08:33:04
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach Radosław Smolicki 2013-07-22 11:57:15
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach Radosław Smolicki 2013-07-22 08:30:10
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach Radosław Smolicki 2013-07-19 11:45:49
Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Radosław Smolicki 2013-07-12 14:19:07
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Wiśniowej w Wałbrzychu Radosław Smolicki 2013-07-10 14:34:28
2013 Radosław Smolicki 2013-07-09 11:19:55
2012 Radosław Smolicki 2013-07-09 11:11:03
2013 Radosław Smolicki 2013-07-09 10:36:24
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-06-18 13:47:10
2013 Radosław Smolicki 2013-06-18 13:38:24
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Wiśniowej w Wałbrzychu Radosław Smolicki 2013-06-14 13:26:20
Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piastowska i Kościelna w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2013-06-04 08:56:15
Zadanie Nr 9 - ul. Piastowska i Kościelna w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2013-06-04 08:53:54
Zadanie Nr 9 - ul. Piastowska i Kościelna w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2013-06-04 08:50:11
2013 Radosław Smolicki 2013-06-03 12:11:08
2013 za I kwartał Radosław Smolicki 2013-05-16 08:18:07
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-05-07 14:54:47
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-04-30 15:50:18
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-04-30 15:48:54
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-04-30 15:46:20
Przetarg nieograniczony-Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania ujęte w Planie wydatków... Radosław Smolicki 2013-04-29 16:33:09
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-04-26 14:32:40
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-04-25 12:51:11
Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piastowska i Kościelna w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2013-04-22 09:20:11
Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piastowska i Kościelna w Jedlinie Zdroju Radosław Smolicki 2013-04-22 09:18:43
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2013-04-18 13:43:52
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2013-04-18 13:40:42
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony Radosław Smolicki 2013-04-18 13:39:08
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-04-18 13:33:46
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-04-18 13:31:54
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-04-18 13:30:10
Zadanie nr 1 Radosław Smolicki 2013-04-17 13:06:24
Przetarg nieograniczony - Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań ujetych w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową WZWiK na rok 2013 Radosław Smolicki 2013-04-17 13:01:16
2013 Radosław Smolicki 2013-04-11 10:41:43
Przetarg nieograniczony-Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania ujęte w Planie wydatków... Radosław Smolicki 2013-04-08 14:34:06
Przetarg nieograniczony-Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania ujęte w Planie wydatków... Radosław Smolicki 2013-03-29 12:23:27
Archiwum - Inspektor w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2013-03-28 12:38:22
Audytor wewnętrzny Radosław Smolicki 2013-03-28 12:35:07
Audytor wewnętrzny Radosław Smolicki 2013-03-28 12:32:10
Audytor wewnętrzny Radosław Smolicki 2013-03-28 12:30:46
Inspektor w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2013-03-28 12:09:16
2012 Radosław Smolicki 2013-03-13 12:00:55
2012 Radosław Smolicki 2013-03-13 12:00:32
2012 Radosław Smolicki 2013-03-13 11:54:10
2012 Radosław Smolicki 2013-03-13 11:49:53
2012 Radosław Smolicki 2013-03-13 10:54:31
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2013-03-07 18:12:14
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2013-03-07 18:10:41
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2013-03-07 17:27:32
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2013-03-07 17:25:03
Inspektor w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2013-01-04 09:46:06
2012 Radosław Smolicki 2013-01-04 09:41:47
2012 Radosław Smolicki 2013-01-04 09:23:49
2012 Radosław Smolicki 2013-01-04 09:15:50
2012 Radosław Smolicki 2013-01-02 13:12:19
2012 Radosław Smolicki 2013-01-02 13:09:16
Inspektor w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2012-12-12 13:48:53
Inspektor w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2012-11-28 13:33:27
Specjalista w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2012-11-28 13:23:42
Specjalista w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2012-11-28 12:56:50
Specjalista w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2012-11-28 12:44:47
Specjalista w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2012-11-28 12:44:05
Specjalista w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2012-11-28 12:40:24
Specjalista w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2012-11-28 12:39:02
Specjalista w Dziale księgowości Radosław Smolicki 2012-11-28 12:38:06
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2012-11-27 13:34:17
2012 Radosław Smolicki 2012-11-21 11:45:03
Komisja Rewizyjna Radosław Smolicki 2012-11-13 09:53:23
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2012-11-13 09:52:57
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-11-09 13:16:54
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-11-09 13:14:37
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2012-11-08 14:06:12
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-11-02 17:49:44
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-11-02 17:38:49
2012 Radosław Smolicki 2012-10-30 10:42:30
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2012-10-26 13:43:32
2012 Radosław Smolicki 2012-10-24 14:45:33
2012 Radosław Smolicki 2012-10-24 14:43:15
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony Radosław Smolicki 2012-10-22 14:53:30
2012 Radosław Smolicki 2012-10-19 13:03:35
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-10-04 13:34:25
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-10-04 12:17:19
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-10-04 12:02:17
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2012-10-02 12:19:19
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2012-10-02 12:13:00
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2012-10-02 12:10:18
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2012-10-01 10:34:47
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-10-01 08:13:35
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony Radosław Smolicki 2012-09-28 16:30:08
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony Radosław Smolicki 2012-09-28 16:22:20
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2012-09-28 08:35:20
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2012-09-24 18:54:52
Przetarg nieograniczony- "Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu" Radosław Smolicki 2012-09-24 18:53:03
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2012-09-20 08:39:50
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-09-20 07:56:01
Przetarg niograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-09-13 14:50:33
Przetarg niograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-09-13 12:09:31
Przetarg niograniczony na udzielenie i obsługę kredyty długoterminowego Radosław Smolicki 2012-09-13 12:07:41
2012 Radosław Smolicki 2012-09-11 08:32:13
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony Radosław Smolicki 2012-09-07 11:17:54
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony Radosław Smolicki 2012-09-05 15:52:31
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony Radosław Smolicki 2012-09-04 15:05:02
2012 Radosław Smolicki 2012-08-31 09:55:01
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony Radosław Smolicki 2012-08-28 11:40:22
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony Radosław Smolicki 2012-08-28 11:37:53
2012 za II kwartały Radosław Smolicki 2012-08-28 09:13:44
2012 Radosław Smolicki 2012-07-04 12:50:34
2012 Radosław Smolicki 2012-07-04 12:42:25
2012 Radosław Smolicki 2012-06-06 12:26:03
2012 Radosław Smolicki 2012-06-01 12:49:46
2012 Radosław Smolicki 2012-06-01 12:48:34
2012 Radosław Smolicki 2012-06-01 12:45:44
2012 Radosław Smolicki 2012-06-01 12:42:21
Sprawozdania Radosław Smolicki 2012-06-01 12:29:00
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2012-03-20 13:50:50
Unieważniony - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długotermonowego Radosław Smolicki 2012-03-20 13:49:26
2011 Radosław Smolicki 2012-03-20 13:46:11
2011 Radosław Smolicki 2012-03-20 13:38:37
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2012-03-20 12:29:52
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2012-03-20 12:28:54
Biuro Radosław Smolicki 2012-03-20 12:25:34
Biuro Radosław Smolicki 2012-03-20 12:24:25
Biuro Radosław Smolicki 2012-03-20 12:23:00
Biuro Radosław Smolicki 2012-03-20 12:21:37
2012 Radosław Smolicki 2012-03-13 09:33:22
2012 Radosław Smolicki 2012-03-13 09:27:00
Biuro Radosław Smolicki 2012-01-09 08:45:54
2011 Radosław Smolicki 2012-01-02 08:15:26
2011 Radosław Smolicki 2011-12-30 14:04:40
2011 Radosław Smolicki 2011-12-27 09:00:19
2011 Radosław Smolicki 2011-12-27 08:49:55
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2011-12-22 13:13:15
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2011-12-22 13:10:34
2011 Radosław Smolicki 2011-12-22 12:57:29
2011 Radosław Smolicki 2011-12-22 12:56:22
2011 Radosław Smolicki 2011-12-22 12:54:03
2011 Radosław Smolicki 2011-12-22 12:49:37
2011 Radosław Smolicki 2011-12-22 12:43:21
2011 Radosław Smolicki 2011-12-22 12:41:53
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2011-12-16 15:13:18
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2011-12-16 15:11:47
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2011-12-16 15:10:29
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2011-12-15 14:16:20
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2011-12-15 13:42:26
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2011-12-15 13:40:00
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Radosław Smolicki 2011-12-15 13:36:02
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długotermonowego Radosław Smolicki 2011-12-09 14:45:42
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długotermonowego Radosław Smolicki 2011-12-09 14:43:49
Aktualne oferty pracy - Inspektor - Koordynator Radosław Smolicki 2011-12-07 12:08:54
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długotermonowego Radosław Smolicki 2011-12-07 11:59:14
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długotermonowego Radosław Smolicki 2011-12-06 14:27:16
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długotermonowego Radosław Smolicki 2011-11-28 16:52:50
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długotermonowego Radosław Smolicki 2011-11-28 16:41:51
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długotermonowego Radosław Smolicki 2011-11-28 16:39:39
Zapytanie ofertowe w sprawie sprzedaży złomu stalowego Radosław Smolicki 2011-11-28 16:14:30
2011 Radosław Smolicki 2011-10-26 13:06:12
2011 Radosław Smolicki 2011-10-26 12:32:05
2011 Radosław Smolicki 2011-10-26 12:28:41
2011 Radosław Smolicki 2011-10-26 12:18:59
2011 Radosław Smolicki 2011-10-26 12:06:16
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2011-10-25 10:13:59
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2011-10-25 10:13:00
2011 Radosław Smolicki 2011-10-24 09:28:44
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2011-08-29 10:03:05
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2011-08-29 10:01:51
Zarząd Radosław Smolicki 2011-08-29 09:59:42
Zarząd Radosław Smolicki 2011-07-25 14:22:07
2011 Radosław Smolicki 2011-07-06 13:37:10
2011 Radosław Smolicki 2011-07-06 13:30:50
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2011-06-13 09:40:16
2011 Radosław Smolicki 2011-06-08 13:34:06
Biuro Radosław Smolicki 2011-05-27 13:03:21
2011 Radosław Smolicki 2011-05-27 13:01:38
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2011-05-27 08:37:12
2011 Radosław Smolicki 2011-05-27 08:33:00
Decyzje MSWiA w sprawie majątku WZWiK na terenie Gminy Marciszów Radosław Smolicki 2011-05-26 09:10:16
Decyzje MSWiA w sprawie majątku WZWiK na terenie Gminy Marciszów Radosław Smolicki 2011-05-26 09:09:01
Decyzje MSWiA w sprawie majątku WZWiK na terenie Gminy Marciszów Radosław Smolicki 2011-05-26 09:07:23
2011 Radosław Smolicki 2011-05-25 10:35:50
2010 Radosław Smolicki 2011-05-25 10:27:28
2010 Radosław Smolicki 2011-05-25 10:16:16
2011 Radosław Smolicki 2011-05-25 09:50:49
2010 Radosław Smolicki 2011-04-04 11:40:59
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2011-03-23 12:42:18
2011 Radosław Smolicki 2011-03-23 12:40:29
2011 Radosław Smolicki 2011-03-09 13:03:58
2011 Radosław Smolicki 2011-03-09 12:37:42
2011 Radosław Smolicki 2011-03-09 11:01:27
2011 Radosław Smolicki 2011-03-09 10:54:08
2011 Radosław Smolicki 2011-03-09 09:55:00
2011 Radosław Smolicki 2011-03-09 09:39:10
Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Radosław Smolicki 2011-03-09 08:12:11
2011 Radosław Smolicki 2011-03-09 07:10:46
Biuro Radosław Smolicki 2011-03-08 14:12:20
Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Radosław Smolicki 2011-03-08 08:34:55
Zarząd Radosław Smolicki 2011-03-08 08:12:25
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2011-03-02 13:22:01
2010 Radosław Smolicki 2011-02-03 09:17:35
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2011-02-03 09:10:05
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2011-02-03 09:08:31
Komisja Rewizyjna Radosław Smolicki 2011-02-03 07:28:50
Zarząd Radosław Smolicki 2011-02-03 07:26:21
Zarząd Radosław Smolicki 2011-02-03 07:24:59
2010 Radosław Smolicki 2011-01-10 09:46:10
2010 Radosław Smolicki 2010-12-20 08:26:26
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2010-12-20 08:10:03
2010 Radosław Smolicki 2010-11-23 13:47:47
2010 Radosław Smolicki 2010-11-23 13:41:11
2010 Radosław Smolicki 2010-09-30 12:36:07
2010 Radosław Smolicki 2010-09-30 12:08:27
2010 Radosław Smolicki 2010-09-30 09:11:08
2010 Radosław Smolicki 2010-09-06 11:04:19
2010 Radosław Smolicki 2010-09-06 10:53:21
Aktualne oferty pracy - Inspektor - Koordynator Radosław Smolicki 2010-08-17 12:48:51
Aktualne oferty pracy - Inspektor - Koordynator Radosław Smolicki 2010-08-13 09:55:47
Aktualne oferty pracy - Inspektor - Koordynator Radosław Smolicki 2010-08-13 09:54:37
Aktualne oferty pracy - Inspektor - Koordynator Radosław Smolicki 2010-07-26 14:44:23
Aktualne oferty pracy - Specjalista w dziale księgowości Radosław Smolicki 2010-07-26 14:29:34
Aktualne oferty pracy - Specjalista w dziale księgowości Radosław Smolicki 2010-07-26 10:35:09
2010 Radosław Smolicki 2010-07-12 12:15:57
2010 Radosław Smolicki 2010-07-12 10:32:00
2010 Radosław Smolicki 2010-06-17 08:33:29
2009 - za IV kwartały Radosław Smolicki 2010-06-07 14:31:04
2010 Radosław Smolicki 2010-04-08 08:55:45
2010 Radosław Smolicki 2010-04-08 08:13:50
2010 Radosław Smolicki 2010-04-08 08:04:16
2010 Radosław Smolicki 2010-03-24 13:39:36
2009 Radosław Smolicki 2010-03-24 13:34:08
2009 Radosław Smolicki 2010-03-24 13:24:23
2009 - za IV kwartały Radosław Smolicki 2010-03-22 09:48:36
2009 - za IV kwartały Radosław Smolicki 2010-03-05 08:38:44
Zapytanie ofertowe w sprawie sprzedaży złomu stalowego Radosław Smolicki 2010-01-25 12:08:57
Zapytanie ofertowe w sprawie sprzedaży złomu stalowego Radosław Smolicki 2010-01-25 12:06:30
2010 Radosław Smolicki 2010-01-25 11:08:07
2009 Radosław Smolicki 2010-01-25 11:04:11
2010 Radosław Smolicki 2010-01-19 09:41:31
Aktualne oferty pracy - Specjalista w dziale księgowości Radosław Smolicki 2010-01-19 09:11:34
Aktualne oferty pracy - Specjalista w dziale księgowości Radosław Smolicki 2010-01-19 09:07:33
Aktualne oferty pracy Radosław Smolicki 2010-01-19 08:46:37
Ogłoszenia i przetargi Radosław Smolicki 2010-01-15 11:42:53
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2010-01-05 12:38:13
Inspektor w dziale księgowości - archiwum Radosław Smolicki 2010-01-05 12:11:19
Inspektor w dziale księgowości - archiwum Radosław Smolicki 2010-01-05 12:08:39
Inspektor w dziale księgowości - archiwum Radosław Smolicki 2010-01-05 12:07:48
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE - archiwum Radosław Smolicki 2010-01-05 12:03:40
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2010-01-05 11:48:14
Aktualne oferty pracy Radosław Smolicki 2010-01-05 11:30:22
Inspektor w dziale księgowości - archiwum Radosław Smolicki 2010-01-05 11:17:46
Główny Księgowy - archiwum Radosław Smolicki 2010-01-05 10:57:17
Referent ds.księgowości - archiwum Radosław Smolicki 2010-01-05 10:56:42
Aktualne oferty pracy Radosław Smolicki 2010-01-05 10:53:36
Komisja Rewizyjna Radosław Smolicki 2010-01-05 10:44:34
2009 Radosław Smolicki 2009-12-30 10:59:31
2009 Radosław Smolicki 2009-12-30 10:20:22
2009 Radosław Smolicki 2009-12-30 10:04:10
2009 Radosław Smolicki 2009-12-22 12:01:17
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2009-12-08 13:43:20
2009 Radosław Smolicki 2009-11-20 09:08:36
2009 Radosław Smolicki 2009-11-20 08:56:04
2009 Radosław Smolicki 2009-10-05 09:23:44
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2009-10-01 08:47:23
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2009-10-01 08:44:54
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Radosław Smolicki 2009-10-01 08:31:27
2009 Radosław Smolicki 2009-10-01 08:00:13
2009 Radosław Smolicki 2009-09-30 09:26:51
2009 Radosław Smolicki 2009-09-30 07:41:40
2009 Radosław Smolicki 2009-09-23 12:01:58
2009 Radosław Smolicki 2009-09-23 11:51:48
2009 Radosław Smolicki 2009-09-07 14:30:05
2009 Radosław Smolicki 2009-09-07 12:22:45
2009 Radosław Smolicki 2009-09-07 12:15:07
2009 Radosław Smolicki 2009-09-07 12:14:29
2009 Radosław Smolicki 2009-09-07 11:46:19
2009 - za II kwartały Radosław Smolicki 2009-09-01 14:15:16
2009 Radosław Smolicki 2009-07-14 08:52:17
2009 Radosław Smolicki 2009-07-13 14:00:47
2009 Radosław Smolicki 2009-07-02 14:51:56
Raport z audytu finansowego Radosław Smolicki 2009-06-30 13:16:02
Raport z audytu finansowego Radosław Smolicki 2009-06-30 13:14:56
Przyjmowanie skarg i wniosków Radosław Smolicki 2009-06-30 08:15:16
Przyjmowanie skarg i wniosków Radosław Smolicki 2009-06-30 08:14:44
Przyjmowanie skarg i wniosków Radosław Smolicki 2009-06-30 08:13:35
Przyjmowanie skarg i wniosków Radosław Smolicki 2009-06-30 08:05:10
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2009-06-30 07:57:59
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2009-06-30 07:51:57
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-06-22 15:00:03
Biuro Radosław Smolicki 2009-06-03 08:57:56
Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia SIWZ Radosław Smolicki 2009-06-02 13:35:45
Wnioski o wyjaśnienia SIWZ Radosław Smolicki 2009-06-02 13:34:59
Odpowiedz na wniosek Nr 2 o wyjaśnienie SIWZ Radosław Smolicki 2009-06-01 20:06:18
Odpowiedz na wniosek Nr 2 o wyjaśnienie SIWZ Radosław Smolicki 2009-06-01 17:57:42
Odpowiedz na wniosek Nr 2 o wyjaśnienie SIWZ Radosław Smolicki 2009-06-01 17:51:37
AKPIA Radosław Smolicki 2009-05-28 09:46:14
AKPIA Radosław Smolicki 2009-05-28 09:24:07
AKPIA Radosław Smolicki 2009-05-27 22:43:10
AKPIA Radosław Smolicki 2009-05-27 21:59:12
AKPIA Radosław Smolicki 2009-05-27 19:48:24
AKPIA Radosław Smolicki 2009-05-27 15:00:10
Projekt wykonawczy Radosław Smolicki 2009-05-27 14:34:57
SIWZ po modyfikacji Radosław Smolicki 2009-05-26 15:42:22
Projekt budowlany Radosław Smolicki 2009-05-26 15:30:26
SIWZ po modyfikacji Radosław Smolicki 2009-05-26 12:15:59
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-05-25 15:08:08
SIWZ Radosław Smolicki 2009-05-25 15:06:16
Rozstrzygnięcie protestu Nr 1 Radosław Smolicki 2009-05-25 14:29:57
Protest Nr 1 Radosław Smolicki 2009-05-25 14:27:49
wezwanie Radosław Smolicki 2009-05-25 14:03:16
wezwanie Radosław Smolicki 2009-05-25 14:02:26
Protest Nr 1 Radosław Smolicki 2009-05-25 12:42:04
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-05-21 13:51:51
Aktualne oferty pracy Radosław Smolicki 2009-05-14 12:19:59
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-05-08 09:33:53
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-05-08 09:12:25
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-05-08 08:39:21
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-05-08 07:55:00
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-05-08 07:43:03
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-05-08 07:41:10
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-05-08 07:39:05
Przetarg Nieograniczony - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOGUSZÓW GORCE Radosław Smolicki 2009-05-07 20:45:02
2009 Radosław Smolicki 2009-05-07 09:54:13
2009 Radosław Smolicki 2009-05-07 09:49:57
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2009-04-07 11:07:11
2009 Radosław Smolicki 2009-04-07 11:05:23
2009 Radosław Smolicki 2009-04-07 10:40:48
2009 Radosław Smolicki 2009-04-07 09:59:49
2009 Radosław Smolicki 2009-04-07 09:43:15
Aktualne oferty pracy Radosław Smolicki 2009-03-26 11:39:35
Aktualne oferty pracy Radosław Smolicki 2009-03-26 11:36:49
Referent ds.księgowości Radosław Smolicki 2009-03-10 13:23:42
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2009-03-10 13:23:08
Aktualne oferty pracy Radosław Smolicki 2009-03-10 13:20:45
Aktualne oferty pracy Radosław Smolicki 2009-03-10 13:14:48
2009 Radosław Smolicki 2009-03-10 13:06:52
Aktualne oferty pracy Radosław Smolicki 2009-03-10 12:43:27
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2009-01-23 08:09:30
2008 Radosław Smolicki 2009-01-22 09:02:18
2008 Radosław Smolicki 2009-01-22 08:30:48
Uchwały Składu Orzekającego RIO Radosław Smolicki 2009-01-22 08:03:16
2008 Radosław Smolicki 2009-01-22 07:57:30
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 15:00:31
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 14:14:50
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 14:08:56
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 13:51:01
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 13:38:51
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 13:30:55
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 13:27:50
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 13:23:22
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 13:16:51
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 13:14:36
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 13:10:57
2008 Radosław Smolicki 2009-01-21 13:04:36
2008 Radosław Smolicki 2008-10-27 14:25:38
2008 Radosław Smolicki 2008-10-27 14:24:54
2008 Radosław Smolicki 2008-10-27 14:23:17
2008 Radosław Smolicki 2008-10-27 14:21:05
Radosław Smolicki 2008-10-21 08:23:39
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:43:15
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:42:10
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:41:41
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:41:09
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:40:43
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:40:16
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:39:36
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:39:04
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:38:38
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:38:06
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:37:34
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:37:08
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:36:41
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:36:17
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:35:52
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:35:26
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:35:03
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:34:43
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:34:21
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:33:58
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:33:29
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:33:06
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:32:23
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:31:56
2007 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:31:22
2008 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:29:48
2008 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:29:22
2008 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:28:55
2008 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:28:30
2008 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:27:59
2008 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:27:33
2008 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:27:04
2008 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:26:32
2008 Radosław Smolicki 2008-10-20 11:25:54
Fundusz Spójności Radosław Smolicki 2008-10-17 08:14:49
Fundusz Spójności - Korzyści Radosław Smolicki 2008-10-17 08:13:58
2007 Radosław Smolicki 2008-10-16 13:34:36
2007 Radosław Smolicki 2008-10-16 13:32:42
2007 Radosław Smolicki 2008-10-16 13:30:28
Uchwała nr 5 zmiana regulaminu BWZWiK Radosław Smolicki 2008-10-15 10:34:17
Uchwała Budżetowa WZWIK na 2007 rok Radosław Smolicki 2008-10-15 10:33:36
Uchwały Zgromadzenia WZWiK w 2007 roku Radosław Smolicki 2008-10-15 10:33:06
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:13:10
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:12:22
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:11:32
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:10:45
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:09:37
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:08:53
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:07:40
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:06:39
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:05:41
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:04:31
2008 Radosław Smolicki 2008-10-15 10:03:33
Zarządzenie Nr 2 Radosław Smolicki 2008-10-15 09:55:19
Zarządzenie Nr 1 Radosław Smolicki 2008-10-15 09:54:56
Radosław Smolicki 2008-10-10 08:31:34
Radosław Smolicki 2008-10-10 08:26:40
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 14:01:26
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 14:00:42
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:56:04
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:55:21
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:54:53
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:54:22
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:53:56
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:53:30
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:52:57
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:52:21
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:47:38
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:47:09
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:46:30
2008 Radosław Smolicki 2008-10-09 13:46:17
Redakcja Radosław Smolicki 2008-10-03 10:44:39
Redakcja Biuletynu Radosław Smolicki 2008-10-03 10:41:12
Informacje Prasowe Radosław Smolicki 2008-10-03 10:37:49
Zespół Redakcyjny Radosław Smolicki 2008-09-25 09:40:56
Redakcja Biuletynu Radosław Smolicki 2008-09-25 09:38:47
Fundusz Spójności - Korzyści Radosław Smolicki 2008-09-22 12:33:51
Sprawozdania Radosław Smolicki 2008-09-22 12:27:12
Komisja Rewizyjna Radosław Smolicki 2008-09-22 12:26:11
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 12:22:46
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 12:20:24
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 12:18:30
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 12:15:08
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 12:13:36
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 12:12:56
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 12:11:09
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 12:10:20
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 11:46:34
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 11:44:06
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 11:42:17
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-22 11:38:46
Zarząd Radosław Smolicki 2008-09-22 11:20:57
Zarząd Radosław Smolicki 2008-09-22 11:19:24
Historia WZWIK Radosław Smolicki 2008-09-22 11:14:24
Radosław Smolicki 2008-09-22 08:26:35
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2008-09-19 11:15:11
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2008-09-19 11:07:50
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2008-09-19 10:58:38
Kontakt Radosław Smolicki 2008-09-19 09:56:47
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-09-18 13:56:57
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-09-18 13:55:19
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-09-18 13:54:18
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-09-18 13:48:10
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-09-18 13:40:41
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-09-18 13:40:32
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-09-18 13:39:45
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2008-09-18 12:40:13
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2008-09-18 12:38:19
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2008-09-18 12:37:13
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2008-09-18 12:36:30
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2008-09-18 12:35:35
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2008-09-18 12:34:34
Statut WZWIK Radosław Smolicki 2008-09-18 12:33:13
Komisja Rewizyjna Radosław Smolicki 2008-09-18 12:30:35
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-18 12:27:51
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-18 12:25:07
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-18 12:17:27
Zarząd Radosław Smolicki 2008-09-18 11:52:34
Radosław Smolicki 2008-09-18 11:08:13
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-18 11:07:48
Zarząd Radosław Smolicki 2008-09-18 11:06:45
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2008-09-18 11:05:50
Radosław Smolicki 2008-09-02 11:54:07
Radosław Smolicki 2008-09-02 11:52:47
Radosław Smolicki 2008-08-26 14:18:27
Radosław Smolicki 2008-08-26 14:01:06
Radosław Smolicki 2008-08-08 08:40:50
Radosław Smolicki 2008-08-08 08:40:03
Radosław Smolicki 2008-08-05 12:55:24
Radosław Smolicki 2008-08-05 12:54:03
Radosław Smolicki 2008-08-05 12:51:50
Artykuły Prasowe Radosław Smolicki 2008-06-06 07:55:25
Artykuły Prasowe Radosław Smolicki 2008-06-06 07:50:55
praca wre Radosław Smolicki 2008-06-06 07:44:38
praca wre Radosław Smolicki 2008-06-06 07:40:18
praca wre Radosław Smolicki 2008-06-06 07:39:18
praca wre Radosław Smolicki 2008-06-06 07:38:03
praca wre Radosław Smolicki 2008-06-06 07:31:30
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-06-06 07:27:14
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-06-06 07:24:58
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-06-06 07:23:06
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2008-06-06 07:22:12
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2008-05-21 11:52:19
Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ na Kredyt odnawialny Radosław Smolicki 2008-04-03 11:33:41
Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ na Kredyt odnawialny Radosław Smolicki 2008-04-03 11:32:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Radosław Smolicki 2008-03-28 14:55:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Radosław Smolicki 2008-03-28 14:53:35
Referent ds.księgowości Radosław Smolicki 2008-02-26 09:28:12
Referent ds.księgowości Radosław Smolicki 2008-02-26 09:27:16
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2008-02-26 09:25:35
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2008-02-26 09:24:17
Referent ds.księgowości Radosław Smolicki 2008-02-14 09:24:55
Referent ds.księgowości Radosław Smolicki 2008-02-14 09:23:27
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2008-02-14 09:20:02
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2008-02-14 09:19:34
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2008-02-14 09:16:29
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2008-02-14 09:16:07
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2008-02-14 09:12:30
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2008-02-14 09:11:11
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2008-02-11 13:31:13
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2008-01-31 12:30:37
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2008-01-31 12:29:55
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-31 10:03:14
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2008-01-31 10:02:49
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-30 10:20:33
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-30 10:20:09
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-30 10:19:31
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-30 10:16:29
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2008-01-24 08:00:53
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2008-01-24 08:00:37
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2008-01-24 07:59:33
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2008-01-24 07:58:24
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:54:21
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:53:52
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:43:20
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:42:25
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:40:15
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:39:42
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:37:42
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:35:25
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:34:16
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:31:03
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2008-01-24 07:29:24
Zarządzenie Nr 1 Radosław Smolicki 2008-01-22 12:01:36
Zarządzenie Nr 1 Radosław Smolicki 2008-01-22 11:59:34
Zarządzenie Nr 1 Radosław Smolicki 2008-01-22 11:58:41
Zarządzenie Nr 1 Radosław Smolicki 2008-01-22 11:57:23
Zarządzenie Nr 1 Radosław Smolicki 2008-01-22 11:54:26
Zarządzenie Nr 1 Radosław Smolicki 2008-01-22 11:53:01
Referent ds.księgowości Radosław Smolicki 2008-01-07 09:55:47
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2008-01-07 09:54:49
Referent ds.księgowości Radosław Smolicki 2007-12-06 07:33:50
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2007-12-06 07:28:01
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2007-12-06 07:27:39
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2007-12-06 07:26:51
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2007-12-06 07:25:37
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-12-06 07:24:36
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2007-11-29 08:36:35
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2007-11-29 08:35:05
praca wre Radosław Smolicki 2007-11-23 10:13:25
praca wre Radosław Smolicki 2007-11-23 10:11:45
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2007-11-21 10:40:19
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2007-11-21 10:39:48
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2007-11-21 10:34:08
Referent ds. księgowości Radosław Smolicki 2007-11-21 10:32:11
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-11-07 10:50:43
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-11-07 10:49:04
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-11-07 10:45:38
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-11-07 10:44:43
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-11-07 10:43:41
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-11-07 10:41:49
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-11-07 10:39:01
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-11-07 10:37:58
Zarząd Radosław Smolicki 2007-11-07 10:33:25
Zarząd Radosław Smolicki 2007-11-07 10:32:11
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-11-05 10:21:05
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-11-05 10:19:31
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-10-29 08:54:44
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-10-29 08:52:00
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-10-16 10:50:33
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-10-16 10:50:09
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-10-16 10:49:38
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-10-16 10:49:06
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-10-16 10:48:15
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2007-10-16 10:47:38
Główny Księgowy Radosław Smolicki 2007-10-16 10:46:28
Inspektor Koordynator Radosław Smolicki 2007-10-16 10:25:57
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-10-16 10:25:32
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-10-16 10:23:28
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-31 09:36:48
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-31 09:36:15
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-30 14:51:18
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-30 14:50:44
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-30 14:49:21
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-30 14:48:50
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-30 14:47:36
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-30 14:45:03
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-30 14:44:16
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-30 14:43:36
Sprzedaż złomu i demontaż urządzeń z oczyszczalni ścieków Radosław Smolicki 2007-08-30 14:42:26
Informacja o wynikach naboru Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-08-20 15:48:21
Informacja o wynikach naboru Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-08-20 15:46:32
Informacja o wynikach naboru Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-07-31 12:49:21
Informacja o wynikach naboru Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-07-31 12:49:02
Informacja o wynikach naboru Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-07-31 12:45:11
Informacja o wynikach naboru Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-07-31 12:44:19
Informacja o wynikach naboru Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-07-31 12:43:58
Informacja o wynikach naboru Inspektor Koordynator Radosław Smolicki 2007-07-31 08:30:53
Informacja o wynikach naboru Inspektor Koordynator Radosław Smolicki 2007-07-31 08:29:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Radosław Smolicki 2007-07-18 13:00:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Radosław Smolicki 2007-07-18 12:59:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Radosław Smolicki 2007-07-18 12:58:27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Radosław Smolicki 2007-07-18 12:58:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Radosław Smolicki 2007-07-18 12:57:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Radosław Smolicki 2007-07-18 12:55:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Radosław Smolicki 2007-07-18 12:54:21
Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz rachunków bankowych związanych z obsługą projektu inwestycyjnego pn.Oczyszczanie ścieków w Wał Radosław Smolicki 2007-07-18 12:53:54
Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz rachunków bankowych związanych z obsługą projektu inwestycyjnego pn.Oczyszczanie ścieków w Wał Radosław Smolicki 2007-07-18 12:53:05
Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz rachunków bankowych związanych z obsługą projektu inwestycyjnego pn.Oczyszczanie ścieków w Wał Radosław Smolicki 2007-07-18 12:52:56
Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz rachunków bankowych związanych z obsługą projektu inwestycyjnego pn.Oczyszczanie ścieków w Wał Radosław Smolicki 2007-07-18 12:52:47
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-16 09:07:28
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-16 09:05:02
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-16 09:00:54
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-13 09:58:45
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-13 09:18:45
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-13 09:18:10
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-13 09:13:17
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-13 09:12:49
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-13 09:12:05
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-13 09:04:52
Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" Radosław Smolicki 2007-07-13 09:04:13
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-07-05 12:11:04
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-07-05 12:10:42
Inspektor Koordynator Radosław Smolicki 2007-07-05 12:07:33
Inspektor Koordynator Radosław Smolicki 2007-07-05 12:07:18
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-07-05 12:01:28
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-07-05 12:00:49
Inspektor Koordynator Radosław Smolicki 2007-07-05 12:00:23
Inspektor Koordynator Radosław Smolicki 2007-07-05 11:59:31
Inspektor Koordynator Radosław Smolicki 2007-07-05 11:58:49
Informacja o wynikach naboru Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-06-25 14:02:15
Informacja o wynikach naboru Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-06-25 14:01:22
Informacja o wynikach naboru Główny Księgowy Radosław Smolicki 2007-06-25 14:01:02
Informacja o wynikach naboru Główny Księgowy Radosław Smolicki 2007-06-25 14:00:04
Radosław Smolicki 2007-06-22 13:31:29
Informacja o wynikach naboru Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-06-12 09:49:29
Informacja o wynikach naboru Główny Księgowy Radosław Smolicki 2007-06-12 09:42:55
Informacja o wynikach naboru Główny Księgowy Radosław Smolicki 2007-06-12 09:34:41
Informacja o wynikach naboru Radosław Smolicki 2007-06-12 09:29:59
Protokół z przeprowadzonych rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Bukówka Radosław Smolicki 2007-05-11 12:27:53
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-09 14:45:42
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-09 14:45:26
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-09 14:20:32
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-09 14:20:11
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-09 14:19:49
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-09 14:19:35
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-09 14:19:23
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-09 13:36:26
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-09 13:36:10
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-09 13:35:38
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-09 13:35:11
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-09 08:06:00
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-09 08:05:41
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-09 08:05:28
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-09 08:05:00
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-09 07:51:42
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-09 07:51:27
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-09 07:51:15
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-09 07:50:54
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-08 22:53:55
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-08 22:53:20
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-08 22:52:56
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-08 22:52:07
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-08 22:15:03
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-08 22:13:38
Referent ds. Księgowości Radosław Smolicki 2007-05-08 22:12:43
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-08 22:07:40
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-08 22:06:37
Główny Księgowy Budżetu Radosław Smolicki 2007-05-08 22:05:35
Sprzedaż nieruchomości we wsi Bukówka Radosław Smolicki 2007-04-25 12:22:41
Sprzedaż nieruchomości we wsi Bukówka Radosław Smolicki 2007-04-25 12:20:38
Sprzedaż nieruchomości we wsi Bukówka Radosław Smolicki 2007-04-25 12:17:18
Sprzedaż nieruchomości we wsi Bukówka Radosław Smolicki 2007-04-25 12:16:19
Sprzedaż nieruchomości we wsi Bukówka Radosław Smolicki 2007-04-25 12:15:31
Sprzedaż nieruchomości we wsi Bukówka Radosław Smolicki 2007-04-25 12:13:25
Sprzedaż nieruchomości we wsi Bukówka Radosław Smolicki 2007-04-25 11:22:44
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:20:09
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:19:11
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:18:24
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:17:51
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:17:12
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:16:09
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:14:38
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:12:17
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:11:30
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:10:43
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:07:39
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:06:40
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 12:05:43
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 10:04:54
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 10:03:13
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 10:00:01
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 09:46:36
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 09:43:31
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-04-24 09:40:01
Informacja o wynikach naboru Radosław Smolicki 2007-04-17 13:01:50
Informacja o wynikach naboru Radosław Smolicki 2007-04-17 13:00:30
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-04-11 11:45:24
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-04-11 11:35:29
Informacja o wyniku przetargu Radosław Smolicki 2007-04-03 12:09:34
Informacja o wyniku przetargu Radosław Smolicki 2007-04-03 12:09:18
Informacja o wyniku przetargu Radosław Smolicki 2007-04-03 12:08:29
Informacja o wyniku przetargu Radosław Smolicki 2007-04-03 12:06:23
Informacja o wyniku przetargu Radosław Smolicki 2007-04-03 12:06:17
Informacja o wyniku przetargu Radosław Smolicki 2007-04-03 12:04:57
Informacja o wyniku przetargu Radosław Smolicki 2007-04-03 12:04:31
Informacja o wyniku przetargu Radosław Smolicki 2007-04-03 12:03:53
Informacja o wyniku przetargu Radosław Smolicki 2007-04-03 12:03:46
Informacja o wyniku przetargu Radosław Smolicki 2007-04-03 12:02:24
Sprawozdanie Radosław Smolicki 2007-03-20 14:23:45
Sprawozdanie Radosław Smolicki 2007-03-20 14:22:57
Sprawozdanie Radosław Smolicki 2007-03-20 14:22:08
Sprawozdanie Radosław Smolicki 2007-03-20 14:20:06
Sprawozdanie Radosław Smolicki 2007-03-20 14:18:16
Sprawozdanie Radosław Smolicki 2007-03-20 14:17:14
Sprawozdanie Radosław Smolicki 2007-03-20 14:16:19
Sprawozdanie Radosław Smolicki 2007-03-20 14:15:23
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-03-20 12:41:42
Zespół Redakcyjny Radosław Smolicki 2007-03-20 11:43:30
Zespół Redakcyjny Radosław Smolicki 2007-03-20 11:42:12
Redakcja Biuletynu Radosław Smolicki 2007-03-20 11:40:18
Zespół Redakcyjny Radosław Smolicki 2007-03-20 11:39:27
Zespół Redakcyjny Radosław Smolicki 2007-03-20 11:18:03
Fundusz Spójności Radosław Smolicki 2007-03-20 10:59:01
Fundusz Spójności Radosław Smolicki 2007-03-20 10:58:00
Fundusz Spójności Radosław Smolicki 2007-03-20 10:54:20
Radosław Smolicki 2007-03-20 09:21:47
Radosław Smolicki 2007-03-20 09:20:25
Radosław Smolicki 2007-03-20 09:18:17
Radosław Smolicki 2007-03-20 09:14:46
Radosław Smolicki 2007-03-20 08:48:15
Radosław Smolicki 2007-03-20 08:46:46
Radosław Smolicki 2007-03-20 08:45:53
Radosław Smolicki 2007-03-20 08:45:00
Radosław Smolicki 2007-03-20 08:44:35
Radosław Smolicki 2007-03-20 08:43:03
Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt Radosław Smolicki 2007-03-16 11:43:59
Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt Radosław Smolicki 2007-03-16 11:39:57
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 13:32:48
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 13:30:38
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 13:27:05
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 13:24:06
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 13:14:09
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 13:08:18
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 13:06:41
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 13:05:39
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 13:04:02
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 12:59:29
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 12:58:18
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 12:57:08
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 12:55:22
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 12:51:49
Kontrole Zewnętrzne WZWiK Radosław Smolicki 2007-03-15 12:49:58
Uchwała nr 5 zmiana regulaminu BWZWiK Radosław Smolicki 2007-03-14 13:01:22
Uchwała nr 5 zmiana regulaminu BWZWiK Radosław Smolicki 2007-03-14 13:01:07
Uchwała nr 5 zmiana regulaminu BWZWiK Radosław Smolicki 2007-03-14 12:50:47
Uchwała nr 5 zmiana regulaminu BWZWiK Radosław Smolicki 2007-03-14 12:48:47
Radosław Smolicki 2007-03-13 13:50:31
Radosław Smolicki 2007-03-13 13:49:09
Kontakt Radosław Smolicki 2007-03-13 13:45:44
Komisja Rewizyjna Radosław Smolicki 2007-03-12 14:01:35
Komisja Rewizyjna Radosław Smolicki 2007-03-12 13:59:57
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-03-12 13:54:15
Zgromadzenie Radosław Smolicki 2007-03-12 13:52:41
Zarząd Radosław Smolicki 2007-03-12 13:35:27
Zarząd Radosław Smolicki 2007-03-12 13:33:39
Zarząd Radosław Smolicki 2007-03-12 13:32:01
Informacja o wynikach naboru Administrator 2007-03-02 11:31:36
Informacja o wynikach naboru Administrator 2007-03-02 11:31:19
Informacja o wynikach naboru Administrator 2007-03-02 11:28:27
Informacja o wynikach naboru Administrator 2007-03-02 11:27:33
Informacja o wynikach naboru Administrator 2007-03-02 11:26:11
Wybór oferty na "Budowa Sieci Kanalizacyjnej etap 1" Administrator 2007-03-01 12:52:57
Wybór oferty na "Budowa Sieci Kanalizacyjnej etap 1" Administrator 2007-03-01 12:52:26
Wybór oferty na "Budowa Sieci Kanalizacyjnej etap 1" Administrator 2007-03-01 12:48:29
Wybór oferty na "Budowa Sieci Kanalizacyjnej etap 1" Administrator 2007-02-27 10:08:52
Statut WZWIK Administrator 2007-02-07 21:07:49
Statut WZWIK Administrator 2007-02-07 21:04:30
Statut WZWIK Administrator 2007-02-07 21:02:24
Statut WZWIK Administrator 2007-02-07 21:01:21
Statut WZWIK Administrator 2007-02-07 20:58:34
Statut WZWIK Administrator 2007-02-07 20:57:14
Statut WZWIK Administrator 2007-02-07 20:55:59
Statut WZWIK Administrator 2007-02-07 20:53:16
Statut WZWIK Administrator 2007-02-07 20:50:29
Zarządzenia Administrator 2007-02-06 16:23:57
Zarządzenia Administrator 2007-02-06 16:23:30
Zarządzenie Nr 1 Administrator 2007-02-06 16:21:33
Zarządzenie Nr 2 Administrator 2007-02-06 16:18:53
Zarządzenie Nr 2 Administrator 2007-02-06 16:16:35
Zarządzenie Nr 1 Administrator 2007-02-06 16:13:04
Zarządzenie Nr 1 Administrator 2007-02-06 16:09:44
Zarządzenia Administrator 2007-02-06 15:50:12
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:42:40
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:35:00
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:33:39
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:31:42
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:30:49
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:29:26
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:26:56
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:24:02
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:11:06
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:06:45
Zarządzenia Administrator 2007-01-24 14:04:33
Uchwała Budżetowa WZWIK na 2007 rok Administrator 2007-01-05 10:22:38
Uchwała Budżetowa WZWIK na 2007 rok Administrator 2007-01-05 10:20:51
Uchwała Budżetowa WZWIK na 2007 rok Administrator 2007-01-05 10:19:26
Uchwała Budżetowa WZWIK na 2007 rok Administrator 2007-01-05 10:18:17
Uchwała budżetowa WZWIK na 2007 rok Administrator 2007-01-05 10:15:34
Polecamy Administrator 2006-12-20 20:48:09
Administrator 2006-12-20 18:04:39
Administrator 2006-12-20 18:03:43
Administrator 2006-12-20 18:03:13
Administrator 2006-12-20 18:00:43
Administrator 2006-12-20 17:59:20
Administrator 2006-12-20 17:59:01
Administrator 2006-12-20 17:51:53
Administrator 2006-12-20 17:51:04
Administrator 2006-12-20 17:49:22
Administrator 2006-12-20 17:47:40
Administrator 2006-12-20 17:47:15
Administrator 2006-12-20 17:41:55
Administrator 2006-12-20 17:23:50
Administrator 2006-12-20 17:18:50
Administrator 2006-12-20 17:14:06
Administrator 2006-12-20 17:12:31
Administrator 2006-12-20 17:11:15
Kontakt Administrator 2006-12-20 17:08:42
Kontakt Administrator 2006-12-20 17:03:16
Kontakt Administrator 2006-12-20 17:02:23
Kontakt Administrator 2006-12-20 16:31:35
Administrator 2006-12-20 16:30:56
Przetarg 1 Administrator 2006-12-20 16:29:11
Kontakt Administrator 2006-12-20 15:56:58
Kontakt Administrator 2006-12-20 15:55:28
Komisja Rewizyjna Administrator 2006-12-20 15:50:52
Zgromadzenie Administrator 2006-12-20 15:50:09
Zarząd Administrator 2006-12-20 15:48:49
Administrator 2006-12-20 15:47:26
Misja i cele WZWIK Administrator 2006-12-20 15:40:40
WZWIK poleca Administrator 2006-12-20 15:23:36
Informacje ogólne Administrator 2006-12-20 15:22:49
Przetargi i zamówienia publiczne Administrator 2006-12-20 15:17:18
Ogłoszenia Administrator 2006-12-20 15:16:32
Informacje dodatkowe Administrator 2006-12-20 15:15:39
Administracja Administrator 2006-12-20 15:14:04
Zgromadzenie Administrator 2006-12-20 11:58:16
Władze WZWIk Administrator 2006-12-20 11:46:11
Wydziały Sądu Administrator 2006-12-20 11:43:17
Sędziowie Sądu Administrator 2006-12-20 11:42:13
Władze WZWIk Administrator 2006-12-20 11:40:26
Władze Sądu Administrator 2006-12-20 11:37:02
Zakres terytorialny Administrator 2006-12-20 11:32:41
Informacje ogólne Administrator 2006-12-20 11:29:54
Oddział Finansowy Administrator 2006-12-13 12:59:11
Administrator 2006-12-13 12:55:48
Zakres terytorialny Administrator 2006-12-10 21:34:29
Informacje ogólne Administrator 2006-12-10 21:32:16
Marek Mielniczuk Administrator 2006-12-06 10:49:35
Administrator 2006-12-06 10:44:44
Stefanos Ewangielu Administrator 2006-12-06 10:42:48
Stefanos Ewangielu Administrator 2006-12-05 20:19:30
Stefanos Ewangielu Administrator 2006-12-05 20:18:13
Ogłoszenie 1 Administrator 2006-12-05 20:16:22
Dyrektorzy Administrator 2006-12-05 20:15:46
Prezes Administrator 2006-12-05 20:15:24
Lista sędziów Administrator 2006-10-06 10:30:43

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
(bez nazwy) Administrator 2006-10-05 15:28:26
Administrator 2006-10-05 15:28:20
Administrator 2006-10-05 15:28:07
(bez nazwy) Administrator 2006-10-05 15:28:02
(bez nazwy) Administrator 2006-10-05 15:27:50
Administrator 2006-10-05 15:27:40
Administrator 2006-10-05 15:27:34
Administrator 2006-10-05 15:27:25
Administrator 2006-10-05 15:27:20
Administrator 2006-10-05 15:27:16
corner   corner