logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
plus Sprawozdania Finansowe
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
minus Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju
minus Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy
minus OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
plus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III
plus „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”
minus Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach
minus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Specjalista - Dział Realizacji i Rozliczeń Inwestycji
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Informacje ogólne > Historia WZWIK

Na przełomie XIX i XX wieku w miejscowości Marciszów (obecnie powiat Kamienna Góra) uruchomiono zakład produkcji wody na potrzeby miasta Wałbrzycha oraz Boguszowa - Gorc i Kuźnic. Ujęcia na rzecze Bóbr pozwoliły zaopatrzyć w wodę górnicze aglomeracje. Początkowa produkcja w ilości ok. 5 tys. m 3/ d zaspokajała potrzeby mieszkańców. Jednak w 1906 r. powołano instytucję pod nazwą Zarząd Kanalizacyjny Dorzecza Rzeczki Pełcznicy w Wałbrzychu w celu odbioru i utylizacji ścieków. Rozpoczęto też budowę systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków przy obecnej ul. Piotrowskiego (oczyszczalnia Poniatów).

Od 1924 roku produkcja wody na potrzeby Wałbrzycha wzrosła do 25 tys. m3/ d. Wzrost spożycia wody spowodował potrzebę budowy nowej oczyszczalni ścieków. W 1924 r. rozpoczęto budowę kolektora sanitarnego z Wałbrzycha do Świebodzic, gdzie wybrano lokalizację nowej oczyszczalni w miejscowości Ciernie - oczyszczalnię wybudowano w latach 60 - tych.

Od 16 lipca 1945 roku Wodociągi Wałbrzyskie zostały przejęte przez polski zarząd i powołano zakład pod nazwą Zarząd Wodociągów i Kanalizacji miasta Wałbrzycha. 21 stycznia 1961 roku decyzją Prezydium Rady Miejskiej Narodowej w Wałbrzychu utworzono państwowe przedsiębiorstwo pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Od 1977 r. dokonano dalszego przekształcenia przedsiębiorstwa, tworząc Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podległe Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wałbrzychu. Począwszy od 1982 r. decyzją Wojewody Wałbrzyskiego, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przejmuje małe, lokalne zakłady wodociągowo - kanalizacyjne w Szczawnie Zdroju, Boguszowie Gorcach, Głuszycy, Mieroszowie, Walimiu, Marciszowie i Kamiennej Górze. Powstaje w ten sposób duże przedsiębiorstwo zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. 1 lipca 1984 r. na mocy decyzji Wojewody Wałbrzyskiego utworzono zostaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, obejmujące dotychczas samodzielne przedsiębiorstwa z Wałbrzycha, Świdnicy, Dzierżoniowa, Nowej Rudy i Kłodzka. Taka struktura funkcjonuje do 1987 r. Na początku 1988 r. Wojewoda Wałbrzyski dokonuje podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa na 5 Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Przedsiębiorstwo w Wałbrzychu otrzymuje ponownie samodzielność prawną i organizacyjną. Po 1989 r. większość gmin obsługiwanych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji postanowiło dokonać stosownych przekształceń, wykorzystując w tym celu ustawę o samorządzie gminnym. W czerwcu 1991 r. zlikwidowano Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i powołano Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. W 1997 r. ze struktury WZWiK, w celu prowadzania działalności gospodarczej wydzielono Wałbrzyski Zakład Wodociągów i Kanalizacji o statusie prawnym zakładu budżetowego. W 2002 r. w wyniku kolejnego etapu przekształceń - zlikwidowano zakład budżetowy i utworzono jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
 

Ilość odwiedzin: 22109
Nazwa dokumentu: Historia WZWIK
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2006-10-05 15:33:46
Data udostępnienia informacji: 2006-10-05 15:33:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-22 11:14:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner