logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
minus 2011
minus 2010
minus 2009
minus 2008
minus 2007
minus 2006
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Tunelowej w Wałbrzychu”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Księgowości
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Kontrole Zewnętrzne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
 w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 roku. 

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę- inspekcje
Czas trwania czynności kontrolnych
Temat skontrolowanych działów pracy
Zarządzenia, wydane przez przeprowadzającego kontrole-inspekcje
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
o/Wałbrzych
od 16.08.2011 do 19.08.2011
Aglomeracje Wałbrzycha, Boguszowa Gorc stan na 31.12.2010 roku
Zawarto w protokole kontroli  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
o/Wałbrzych
od 17.01.2011 do 19.01.2011
Kontrola okresowa zgodnie z upoważnieniem
Zgodnie z ustawą zaleceń pokontrolnych nie wydaje się
Regionalna Izba obrachunkowa
we Wrocławiu
od 02.11.2010 do 31.12.2010
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
Zawarto w protokole kontroli  
Najwyższa Izba Kontroli
od 06.04.2009
do 17.07.2009
Działalność Inwestycyjna WZWiK ze szczególnym uwzględnieniem projektu 2003/PL/16/P/PE/041 p.n. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”
Ustalenia i zalecenia zostaną zawarte w protokole kontroli
 i wystąpieniu pokontrolnym
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wałbrzychu
od 07.07.2008 do 01.08.2008  
Rozliczenie z budżetem podatku od towarów i usług za okres 01.12.07 – 31.05.08, wywiązywanie się z obowiązku aktualizacji danych NIP-2
Opis stanu faktycznego zawarto w protokole kontroli nr
KP/503-236/08/P  
Państwowa Inspekcja Pracy oddział Wałbrzych
24.06. 2008
Sprawdzenie realizacji środków prawnych wydanych podczas poprzedniej kontroli
Zawarto w protokole kontroli
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wałbrzychu
od 09.05.2008 do 27.05.2008
Wywiązywanie się z obowiązków płatnika z tyt. wypłat wykazywanych w PIT-R za 2005 rok
Opis stanu faktycznego zawarto w protokole kontroli nr  
KP/503-5711/08/P
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wałbrzychu
od 06.03.2007
do 15.03.2007
Rozliczenie z budżetem podatku od towarów i usług za okres od 01.01. – 31.01.2007
Wywiązywanie się z obowiązków aktualizacji danych objętych zgłoszeniem NIP-2
Opis stanu faktycznego zawarto w protokole kontroli nr 503/KP/VAT/P/179/2007
NFOŚiGW
Ministerstwo Środowiska
od 05.02.2007
do 09.02.2007
Kontrola realizacyjna projektu Funduszu Spójności  
2003/PL/16/P/PE/041
Zawarto w protokole kontroli  
Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Ośrodek Zamiejscowy
w Wałbrzychu  
od 02.02.2007
do
02.04.2007
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu Państwa w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 rok
Zawarto w protokole kontroli
Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
od 11.09.2006
do 07.02.2007
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Związku za okres od 01.01.2005 do 30.06.2006
Zawarto w protokole kontroli  
NFOŚiGW
Ministerstwo Środowiska
od 31.07.2006
do 04.08.2006
Kontrola realizacyjna projektu Funduszu Spójności  
2003/PL/16/P/PE/041
Zawarto w protokole kontroli

 

Ilość odwiedzin: 8297
Nazwa dokumentu: Kontrole Zewnętrzne WZWiK
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 11:15:20
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 11:15:20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-15 14:16:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner