logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
plus Sprawozdania Finansowe
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
minus Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju
minus Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy
minus OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
plus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III
plus „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”
minus Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach
minus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Specjalista - Dział Realizacji i Rozliczeń Inwestycji
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-01-22 08:02:30 - Uchwała Nr III-208/08 (26.50 kB)
2009-01-22 08:03:04 - Uchwała Nr III-209/08 (30.00 kB)
2009-10-01 08:31:20 - Uchwała Nr III-140/2009 (34.50 kB)
2009-12-08 13:41:37 - Uchwała Nr III-192/2009 (29.50 kB)
2009-12-08 13:42:41 - Uchwała Nr III-193/2009 (31.00 kB)
2010-12-20 08:08:39 - Uchwała Nr III/215/2010 (632.06 kB)
2010-12-20 08:09:50 - Uchwała Nr III/216/2010 (1.30 MB)
2011-03-23 12:42:05 - Uchwała Nr III/56/2011 (836.79 kB)
2011-05-27 08:36:56 - Uchwała Nr III/68/2011 (2.54 MB)
2012-09-28 08:34:59 - Uchwała Nr III/163/2012 (1.06 MB)
2012-11-27 13:33:43 - Uchwała Nr III/198/2012 (130.23 kB)
2012-11-27 13:34:12 - Uchwała nr III/199/2012 (61.09 kB)
2013-11-27 08:19:52 - Uchwała Nr III/209/2013 (124.76 kB)
2013-11-27 08:20:54 - Uchwała Nr III/210/2013 (125.85 kB)
2013-12-11 08:20:59 - Uchwała Nr III/274/2013 (130.59 kB)
2013-12-11 08:21:36 - Uchwała Nr III/275/2013 (63.15 kB)
2014-10-22 09:35:10 - Uchwała Nr III/38/2014 (123.66 kB)
2014-10-22 09:35:51 - Uchwała Nr III/159/2014 (149.52 kB)
2014-10-22 09:36:17 - Uchwała Nr III/208/2014 (116.87 kB)
2015-03-05 11:03:57 - opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2015 rok (100.17 kB)
2015-03-05 11:04:27 - opinia RIO w sprawie projektu WPF na 2015 rok (104.31 kB)
2015-03-26 09:53:45 - Uchwała Nr III/57/2015 w sprawie opinii w sprawie przyjęcia WPF i uchwały budżetowej WZWiK na 2015 rok (103.67 kB)
2015-03-26 09:55:28 - Uchwała Nr III/58/2015 w sprawie opinii o możliwości wykupu przez WZWiK obligacji przychodowych (126.75 kB)
2016-01-22 12:02:55 - Uchwała Nr III/253/2015 w sprawie opinii RIO w sprawie przedłożenia przez Zarząd WZWiK projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (97.89 kB)
2016-01-22 12:04:46 - Uchwała Nr III/252/2015 w sprawie WPF WZWiK wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok (134.64 kB)
2016-01-27 12:42:23 - Uchwała Nr III/52/2016 w sprawie opinni RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w uchwale Zgromadzenia WZWiK Nr 4/VIII/2015 w sprawie przyjęcia WPF WZWiK oraz uchwale budżetowej na 2016 rok (143.31 kB)
2016-06-13 07:29:44 - Uchwała Nr III/78/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2015 rok (133.59 kB)
2016-06-13 07:31:26 - Uchwała Nr III/107/2016 w sprawie opinni o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi WZWiK za 2015 rok (85.65 kB)
2016-09-15 13:58:55 - Uchwała Nr III/182/2016 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd WZWiK informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku (762.88 kB)
2016-11-30 08:27:52 - Uchwała Nr III/224/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok (763.45 kB)
2016-11-30 08:30:41 - Uchwała Nr III/225/2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF WZWiK przedstawionej wraz z projektem planu finansowego na rok 2017 (843.12 kB)
2017-01-13 13:38:46 - Uchwała Nr III/16/2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w WPF oraz w uchwale budżetowej WZWiK na rok 2017 (743.71 kB)
2017-05-19 08:49:18 - Uchwała Nr III/110/2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Związku za 2016 rok (899.55 kB)
2017-05-19 09:30:25 - Uchwała Nr III/121/2017 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi WZWiK za 2016 rok (521.98 kB)
2017-09-06 10:25:38 - Uchwała Nr III/191/2017 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd WZWiK informacji o wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku (821.92 kB)
2017-11-20 12:18:47 - Uchwała Nr III/237/2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 (811.16 kB)
2017-11-20 12:20:55 - Uchwała nr III/238/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF WZWiK przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 (1.03 MB)
2018-01-15 12:18:59 - Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie WPF i uchwale budżetowej na 2018 rok (972.85 kB)
2018-04-10 07:32:09 - Uchwała Nr XIII/1/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Związku za 2017 rok (1.02 MB)
2018-08-28 13:27:17 - Uchwała Nr XIII/56/2018 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd WZWiK informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2018 roku (829.01 kB)
2018-11-27 11:41:27 - Uchwała Nr XIII/83/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok (537.17 kB)
2018-11-27 11:45:07 - Uchwała Nr XIII/84/2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF WZWiK przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019 (920.31 kB)
2019-01-17 12:55:50 - Uchwała Nr XIII/3/2019 w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu przedstawionej w uchwale Zgromadzenia WZWiK Nr 4/II/2018 w sprawie przyjęcia WPF oraz uchwale budżetowej Nr 3/II/2018 (903.77 kB)
2019-04-04 08:42:15 - Uchwała Nr XIII/24/2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Związku za 2018 rok (437.41 kB)
2019-04-04 08:47:01 - Uchwała Nr XIII/25/2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2019 Zgromadzenia WZWiK Nr 3/II/2018, zmienionej uchwałą nr 1/III/2019 (482.64 kB)
2019-05-06 10:32:53 - Uchwała Nr XIII/39/2019 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi WZWiK za 2018 rok (553.69 kB)
2019-08-27 12:45:24 - Uchwała Nr XII/53/2019 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd WZWiK informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2019 roku (803.23 kB)
2019-11-25 13:14:54 - Uchwała Nr XIII/82/2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 (662.46 kB)
2019-11-25 13:17:28 - Uchwała Nr XIII/83/2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF WZWiK przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020 (883.46 kB)
2020-03-04 09:55:30 - Uchwała Nr XIII/2/2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Zgromadzenia WZWiK Nr 3/VII/2019 w sprawie przyjęcia WPF WZWiK oraz w uchwale budżetowej (682.13 kB)
2020-04-16 11:37:41 - Uchwała Nr XIII/31/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Związku za 2019 rok (877.41 kB)
2020-05-15 08:49:13 - Uchwała Nr XIII/50/2020 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi WZWiK za 2019 rok (526.95 kB)
2020-08-01 13:44:07 - Uchwała Nr XIII/71/2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej WZWiK na 2020 rok (1.48 MB)
2020-09-21 12:09:06 - Uchwała Nr XIII/79/2020 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd WZWiK informacji o przebiegu wykonania budżetu związku za I półrocze 2020 roku (802.90 kB)
2020-12-04 09:33:43 - Uchwała Nr XIII/108/2020 w sprawie opinni o przedłożonym przez Zarząd WZWiK projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 (650.15 kB)
2020-12-04 09:37:02 - Uchwała Nr XIII/107/2020 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF WZWiK przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2021 (910.76 kB)
2021-01-15 10:38:30 - Uchwała Nr XIII/12/2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr 4/XI/2020 w sprawie przyjęcia WPF WZWiK (835.99 kB)
2021-04-14 19:17:22 - Uchwała Nr XIII/55/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Zawiązku za 2020 rok (855.81 kB)
2021-09-24 10:58:32 - Uchwała Nr XIII/90/2021 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd WZWiK informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2021 (659.71 kB)
2021-11-23 11:09:08 - Uchwała Nr XIII/112/2021 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF WZWiK na 2022 rok (659.61 kB)
2021-11-23 11:13:20 - Uchwała XIII/113/2021 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej WZWiK na 2022 rok (453.15 kB)
2022-03-01 12:19:40 - Uchwała Nr XIII/9/2022 w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie przyjęcia WPF WZWiK i w uchwale budżetowej na 2022 (847.38 kB)
2022-04-11 10:08:35 - Uchwała Nr XIII/33/2022 w sprawie opinni o przedłożonym przez Zarząd WZWiK sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu Związku za 2021 rok (701.10 kB)
2022-09-15 08:47:44 - Uchwała Nr XIII/81/2022 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd WZWiK informacji o przebiegu wykonania budżetu związku za I półrocze 2022 r. (94.21 kB)
2022-11-18 08:52:50 - Uchwała Nr XIII/91/2022 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedst. w uchwale budżetowej na 2022 Zgrom.WZWiK Nr 1/XVIII/2021 z 30,12,2021, zmienionej uch. Zgrom.WZWiK Nr 1/XX/2022 z (93.46 kB)
2022-11-18 08:55:55 - Uchwała Nr XIII/92/2022 w sprawie opinii o możliwości wykupu przez WZWiK obligacji przychodowych emitowanych w wysokości 20.000.000 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadań inwest. (94.46 kB)
2022-11-29 08:30:54 - Uchwała Nr XIII/97/2022 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023 (89.92 kB)
2022-11-29 08:32:17 - Uchwala Nr XIII/98/2022 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 (88.91 kB)
2023-01-03 14:14:49 - Uchwała Nr XIII/3/2023 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedst. w uchwale Zgromadzenia WZWiK nr 3/XXI/2022 w sprawie przyjęcia WPF WZWiK oraz w uchwale budżetowej na rok 2023 Z (91.33 kB)
2023-04-25 13:31:39 - Uchwała Nr XIII/32/2023 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Związku za 2022 rok (105.16 kB)
2023-11-23 07:49:37 - Uchwała Nr XIII/103/2023 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd WZWiK projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 (88.49 kB)
2023-11-23 07:51:32 - Uchwała Nr XIII/104/2023 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF WZWiK przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2024 (90.77 kB)

Ilość odwiedzin: 21200
Nazwa dokumentu: Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2008-12-22 07:59:00
Data udostępnienia informacji: 2008-12-22 07:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-23 07:51:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner