logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
minus Uchwały Zarządu WZWIK
   minus 2020
   minus 2019
   minus 2018
   minus 2017
   minus 2016
   minus 2015
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2012
   minus 2011
   minus 2010
   minus 2009
   minus 2008
   minus 2007
plus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
plus Sprawozdania Finansowe
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
plus „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”
minus Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach
minus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Specjalista ds. księgowości i płac
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-01-09 10:39:57 - Uchwała Nr 3/LIII/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu budżetu WZWiK na 2014 rok (84.06 kB)
2014-01-09 10:41:17 - Uchwała Nr 4/LIII/2014 w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarzadu WZWiK do podpisania umowy kredytowej na 2014 rok (80.85 kB)
2014-03-26 12:09:39 - Uchwała Nr 2/LIV/2014 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących własnością WZWiK (54.64 kB)
2014-03-26 12:11:04 - Uchwała Nr 3/LIV/2014 w sprawie powołania Pełnomocnika WZWiK ds. realizacji projektu (199.70 kB)
2014-03-26 12:15:41 - Uchwała Nr 1/LV/2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu WZWiK za 2013 rok Zgromadzeniu WZWiK i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z informacją o stanie mienia (55.31 kB)
2014-03-26 12:17:44 - Sprawozdanie z wykonania budżetu WZWiK za 2013 rok (1.40 MB)
2014-03-26 12:38:00 - Załączniki do sprawozdania (383.73 kB)
2014-03-26 12:38:36 - Informacja o stanie mienia WZWiK (958.00 kB)
2014-03-26 12:39:32 - Uchwała Nr 2/LV/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2014 rok (138.50 kB)
2014-03-26 12:41:22 - Uchwała Nr 3/LV/2014 w sprawie przejęcia przez WZWiK sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przekazanej nieodpłatnie do Wspólnot Mieszkaniowych (108.67 kB)
2014-03-26 12:42:39 - Uchwała Nr 4/LV/2014 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących własnością WZWiK (127.96 kB)
2014-03-26 12:43:46 - Uchwała nr 5/LV/2014 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego własnością WZWiK (97.96 kB)
2014-03-26 12:45:23 - Uchwała nr 6/LV/2014 w sprawie przejęcia na stan ewidencji księgowej WZWiK nieruchomości gruntowej nr 83 w Czarnym Borze (80.99 kB)
2014-06-16 09:09:08 - Uchwała Nr 1/LVI/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2014 rok (152.92 kB)
2014-06-16 09:11:17 - Uchwała Nr 2/LVII/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 6/LV/2014 Zarządu WZWiK z dnia 17.03.2014 roku (76.61 kB)
2014-06-16 09:13:44 - Uchwała Nr 3/LVII/2014 w sprawie powołania Pełnomocnika i Zastępców Pełnomocnika WZWiK ds. realizacji Projektu "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie WZWiK" (133.74 kB)
2014-06-16 09:22:40 - Uchwała Nr 4/LVII/2014 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt do realizacji projektu p.n. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie WZWiK objętego dofinansowaniem Unii Eur (155.21 kB)
2014-09-04 10:02:12 - Uchwała Nr 1/LIX/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na rok 2014 (140.39 kB)
2014-09-04 10:00:59 - Uchwała Nr 2/LIX/2014 w sprawie zmiany WPF WZWiK (556.73 kB)
2014-09-04 09:59:22 - Uchwała nr 5/LIX/2014 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych (208.62 kB)
2014-09-04 09:58:08 - Uchwała Nr 6/LIX/2014 w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu WZWiK do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki długoterminowej (84.48 kB)
2014-09-04 09:57:25 - Uchwała Nr 7/LIX/2014 w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu WZWiK do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki długoterminowej (80.72 kB)
2014-09-04 10:05:44 - Uchwała Nr 1/LX/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na rok 2014 (195.00 kB)
2014-09-04 10:07:52 - Uchwała Nr 3/LX/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej i Kościelnej (94.80 kB)
2014-09-04 10:08:48 - Uchwała Nr 4/LX/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania"Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku (93.39 kB)
2014-09-04 10:10:48 - Uchwała Nr 1/LXI/2014 w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu WZWiK i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWiK za I półrocze 2014 roku (53.15 kB)
2014-09-04 10:34:52 - Informacja o wykonaniu budżetu za I połrocze 2014 (599.00 kB)
2014-09-04 10:35:16 - Zał 1 dochody (56.99 kB)
2014-09-04 10:36:32 - Zał 2 wydatki (67.06 kB)
2014-09-04 10:37:06 - Zał 3 inwestycje (54.62 kB)
2014-09-04 10:37:32 - Zał 4 przychody i rozchody (46.74 kB)
2014-09-04 10:37:57 - WPF (174.54 kB)
2014-09-22 08:18:30 - Uchwała Nr 1/LXII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. (593.34 kB)
2014-11-19 09:57:46 - Uchwała Nr 3/LXIII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2014 rok (264.20 kB)
2014-11-19 09:59:12 - Uchwała nr 4/LXIII/2014 w sprawie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania (145.11 kB)
2014-11-19 09:23:41 - Uchwała Nr 1/LXIV/2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej WZWiK na 2015 rok wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu WZWiK i RIO (1.16 MB)
2014-11-24 11:45:36 - Uchwała Nr 4/LXIV/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2014 rok (338.46 kB)
2014-11-19 09:26:56 - Uchwała nr 5/LXIV/2014 w sprawie zwrotu mienia w postaci części gruntu oznaczonego działką nr 70 wraz z urządzeniami położonej w Głuszycy Górnej (95.86 kB)
2014-11-19 09:28:29 - Uchwała Nr 6/LXIV/2014 w sprawie ustalenia zasad podziału zobowiązań WZWiK na wskazane Gminy współtworzące Związek w danym roku budżetowym (88.98 kB)
2015-01-05 09:54:02 - Uchwała Nr 1/LXVI/2014 w sprawie zmiany WPF WZWiK (593.27 kB)

Ilość odwiedzin: 3936
Nazwa dokumentu: 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-09 10:37:11
Data udostępnienia informacji: 2014-01-09 10:37:11
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-05 09:54:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner