logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
minus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
   minus 2020
   minus 2019
   minus 2018
   minus 2017
   minus 2016
   minus 2015
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2012
   minus 2011
   minus 2010
   minus 2009
   minus 2008
   minus 2007
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
plus Sprawozdania Finansowe
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
plus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III
plus „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”
minus Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach
minus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Centrum Obsługi Klienta
minus Audytor wewnętrzny
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-04-07 09:34:04 - Uchwała Nr 1/XIII/2009 w sprawie uchwalenia budżetu WZWiK na 2009 rok (143.50 kB)
2009-04-07 09:34:43 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 (21.00 kB)
2009-04-07 09:35:23 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 (37.00 kB)
2009-04-07 09:35:52 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 (22.00 kB)
2009-04-07 09:36:33 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 (23.50 kB)
2009-04-07 09:37:17 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 (12.00 kB)
2009-04-07 09:37:59 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 (22.50 kB)
2009-04-07 09:38:38 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 (25.50 kB)
2009-04-07 09:39:13 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 (28.50 kB)
2009-04-07 09:39:49 - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 1/XIII/2009 (27.50 kB)
2009-04-07 09:41:39 - Uchwała Nr 2/XIII/2009 w sprawie określenia zasad gospodarowania majątkiem WZWiK oraz majątkiem powierzonym przez Gminy do realizacji zadań statutowych Związku (46.00 kB)
2009-04-07 09:59:27 - Uchwała Nr 3/XIII/2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok (22.00 kB)
2009-05-07 09:53:53 - Uchwała Nr 1/XIV/2009 w sprawie udzielenia absolutoruim Zarządowi WZWiK za 2008 rok (24.50 kB)
2009-07-02 14:51:37 - Uchwała Nr 1/XV/2009 w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania WZWiK na okres od 01.08.2009 do 31.07.2010 (164.00 kB)
2009-07-14 08:51:23 - Uchwała Nr 2/XV/2009 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok (116.00 kB)
2009-07-13 14:00:27 - Uchwała Nr 3/XV/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 9/I/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku (35.00 kB)
2009-09-30 09:19:47 - Uchwała Nr 1/XVI/2009 w sprawie zmiany budżetu WZWiK na 2009 rok (89.00 kB)
2009-09-30 09:20:50 - Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/XVI/2009 (21.00 kB)
2009-09-30 09:21:33 - Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1/XVI/2009 (37.00 kB)
2009-09-30 07:37:12 - Uchwała Nr 2/XVI/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 8/XVI/2005 Zgromadzenia WZWiK w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych (47.00 kB)
2009-09-30 09:22:47 - Załącznik Nr 1 do uchwały nr 2/XVI/2009 (43.00 kB)
2009-09-30 09:23:35 - Załącznik Nr 2 do uchwały nr 2/XVI/2009 (19.50 kB)
2009-09-30 07:39:28 - Uchwała Nr 3/XVI/2009 w sprawie poszerzenia zadań Komisji Rewizyjnej WZWiK (46.50 kB)
2009-09-30 07:41:31 - Uchwała Nr 4/XVI/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 9/I/2007 Zgromadzenia WZWiK w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku (45.50 kB)
2009-12-22 11:52:19 - Uchwała Nr 1/XVII/2009 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia WZWiK (27.50 kB)
2009-12-22 11:53:36 - Uchwała Nr 2/XVII/2009 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia WZWiK (28.00 kB)
2009-12-22 11:54:33 - Uchwała Nr 3/XVII/2009 w sprawie zmiany budżetu WZWiK na 2009 rok (176.50 kB)
2009-12-22 12:00:39 - Uchwała Nr 4/XVII/2009 w sprawie oddalenia sprzeciwu Członka Zgromadzenia WZWiK do Uchwały Nr 4/XVI/2009 Zgromadzenia WZWiK w sprawie zmiany uchwały Nr 9/I/2007 w sprawie wynagrodzenia Przewodnicz (41.50 kB)
2009-12-30 09:45:51 - Uchwała Nr 1/XVIII/2009 w sprawie zmiany budżetu WZWiK na 2009 rok (163.50 kB)
2009-12-30 09:48:03 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/XVIII/2009 (69.50 kB)
2009-12-30 09:56:52 - Uchwała nr 2/XVIII/2009 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok (182.50 kB)
2009-12-30 09:59:07 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/XVIII/2009 - plan dochodów (39.00 kB)
2009-12-30 09:59:59 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2/XVIII/2009 - plan wydatków (41.00 kB)
2009-12-30 10:01:03 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2/XVIII/2009 - plan wydatków inwestycyjnych (27.00 kB)
2009-12-30 10:02:39 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 2/XVIII/2009 plan wydatków na projekty realizowane ze środków strukturalnych i FS (35.50 kB)
2009-12-30 10:03:47 - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 2/XVIII/2009 - plan przychodów i rozchodów budżetu (31.50 kB)
2009-12-30 10:19:11 - Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 2/XVIII/2009 - Prognoza długu i spłat (38.00 kB)
2009-12-30 10:20:15 - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 2/XVIII/2009 - Informacja o stanie mienia WZWiK (98.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5375
Nazwa dokumentu: 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2009-01-05 08:32:00
Data udostępnienia informacji: 2009-01-05 08:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-30 10:20:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner