logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Historia WZWIK
minus Misja i cele WZWIK
 Władze WZWIK
minus Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
minus Zarząd
minus Zgromadzenie
minus Komisja Rewizyjna
 Akty Prawne
minus Statut WZWIK
plus Uchwały Zarządu WZWIK
minus Uchwały Zgromadzenia WZWIK
   minus 2020
   minus 2019
   minus 2018
   minus 2017
   minus 2016
   minus 2015
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2012
   minus 2011
   minus 2010
   minus 2009
   minus 2008
   minus 2007
plus Decyzje Administracyjne
minus Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
minus Regulamin udzielania zamówień przez WZWiK
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
plus Taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 Fundusz Spójności
minus Projekt 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
 Struktura Organizacyjna ( Fundusz Spójności) Jednostki Realizującej Projekt
minus Jednostka Realizująca Projekt
 Dane Finansowe
plus Informacja podawana do publicznej wiadomości zgodnie z art.37 ustawy o finansach publicznych
minus Raport z audytu finansowego
plus Sprawozdania Finansowe
 Kontrole WZWiK
minus Kontrole Zewnętrzne WZWiK
 Dokumentacja dotycząca planów inwestycyjnych
plus Planowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Jedlinie Zdrój
 Dokumenty do zapytań ofertowych
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Kościelna w Jedlinie Zdroju"
minus "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jadlina - Zdrój - etap III"
minus Aktualizacja i uzupełnienie dok. projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w
minus Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót dla zad. pn.: "Wykonanie sieci kanalziacji sanitarnej i wodociagowej
 Zamówienia sektorowe realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez WZWiK
plus ROBOTY BUDOWLANE - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu”
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - dokumentacja projektowa"
minus SIWZ na usługi - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy - dokumentacja projektowa"
 Ogłoszenia i Przetargi
plus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w gminie Stare Bogaczowice – Etap III
plus „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap I”
minus Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach
minus Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie (rejon działki nr 125)
plus Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - ETAP II
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice – etap I”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie gminy Walim”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój – Etap III”
plus PRZETARG NIEOGRANICZONY -„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja”
minus Przetarg nieograniczony pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Kolonia w Walimiu – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie – etap II - dokumentacja projektowa"
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Boguszowie Gorcach – dokumentacja projektowa”
minus PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu (budynki 103,105,107) – dok.proj
plus Ogłoszenia i Przetargi - Archiwum
 Praca w WZWIK
minus Referent w Dziale Centrum Obsługi Klienta
minus Audytor wewnętrzny
plus Oferty Pracy - Archiwum
 Kontakt
minus Kontakt
minus Redakcja
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
 WZWIK poleca
minus Polecamy
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-01-31 13:55:03 - Uchwała Nr 1/ I / 2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia WZWiK (23.50 kB)
2011-01-31 13:55:57 - Uchwała Nr 2/ I / 2011 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia WZWiK (24.00 kB)
2011-01-31 13:56:46 - Uchwała Nr 3/ I / 2011 w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej WZWiK (24.00 kB)
2011-01-31 13:58:13 - Uchwała Nr 4/ I / 2011 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia WZWiK oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (24.00 kB)
2011-01-31 13:58:57 - Uchwała Nr 5/ I / 2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu WZWiK (24.00 kB)
2011-01-31 13:59:56 - Uchwała Nr 6/ I / 2011 w sprawie wyboru członka Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji największego odbiorcy wody. (24.50 kB)
2011-01-31 14:00:47 - Uchwała Nr 7/ I / 2011 w sprawie wyboru członka Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji największego dostawcy wody. (24.50 kB)
2011-01-31 14:01:26 - Uchwała Nr 8 / I / 2011 w sprawie wyboru czterech członków Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (24.50 kB)
2011-01-31 14:02:03 - Uchwała Nr 9 / I / 2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku. (29.00 kB)
2011-03-09 09:33:15 - Uchwała Nr 1/II/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2011 - 2021 (41.00 kB)
2011-03-09 09:34:06 - Załacznik Nr 1 do uchwały Nr 1/II/2011 (64.00 kB)
2011-03-09 09:34:52 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/II/2011 (77.00 kB)
2011-03-09 07:05:36 - Uchwała Nr 2/II/2011 - Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2011 rok (79.50 kB)
2011-03-09 07:06:40 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/II/2011 - plan dochodów (88.50 kB)
2011-03-09 07:07:25 - Załacznik Nr 2 do uchwały Nr 2/II/2011 - plan wydatków (112.50 kB)
2011-03-09 07:08:16 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2/II/2011 - plan wydatków inwestycyjnych (80.50 kB)
2011-03-09 07:09:19 - Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 2/II/2011 - plan przychodów i rozchodów (73.50 kB)
2011-03-09 07:10:32 - Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 2/II/2011 - podstawowe założenia dotyczące budżetu (160.00 kB)
2011-05-27 13:00:01 - Informacja o ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Uchwały Nr 2/II/2011 (43.21 kB)
2011-03-09 09:31:11 - Uchwała Nr 3/II/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia WZWiK na 2011 rok. (32.00 kB)
2011-03-09 09:52:58 - Uchwała Nr 1/III/2011 w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (23.50 kB)
2011-03-09 13:03:17 - Uchwała Nr 2/III/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 8/XIX/98 Zgromadzenia WZWiK z dnia 25.04.1998 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zgromadzenia Zwiazku (337.05 kB)
2011-03-09 09:53:55 - Uchwała Nr 3/III/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (25.00 kB)
2011-03-09 09:54:45 - Uchwała Nr 4/III/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku (26.50 kB)
2011-06-08 13:29:30 - Uchwała Nr 1/IV/2011 w sprawie przeprowadzenia audytu finansowego wykorzystania środków FS otrzymanych przez WZWiK w 2010 roku (358.00 kB)
2011-06-08 13:31:57 - Uchwała Nr 2/IV/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 2/XXII/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 30.12.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej WZWiK. (407.66 kB)
2011-06-08 13:33:45 - Uchwała Nr 3/IV/2011 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWiK za I półrocze i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (600.91 kB)
2011-07-06 13:25:17 - Uchwała Nr 1/V/2011 w sprawie odwołania członka Zarządu WZWiK (173.13 kB)
2011-07-06 13:26:28 - Uchwała Nr 2/V/2011 w sprawie wyboru członka Zarządu WZWiK (141.92 kB)
2011-07-06 13:27:56 - Uchwała Nr 3/V/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2011 rok (546.53 kB)
2011-07-06 13:30:42 - Uchwała Nr 4/V/2011 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności WZWiK z tyt.należności pieniężnych majacych charakter cywilno (593.39 kB)
2011-07-06 13:32:38 - Uchwała Nr 5/V/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WZWiK za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok (171.22 kB)
2011-07-06 13:34:26 - Uchwała Nr 6/V/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi WZWiK z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (224.16 kB)
2011-07-06 13:36:48 - Uchwała Nr 7/V/2011 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania WZWiK na okres od 01.08.2011 do 31.07.2012 (364.91 kB)
2011-10-26 12:00:51 - Uchwała Nr 1/VI/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej WZWiK na 2011 rok (1.14 MB)
2011-10-26 12:02:35 - Uchwała Nr 2/VI/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (407.43 kB)
2011-10-24 09:28:17 - Uchwała Nr 3/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania WZWiK na okres od 30.10.2011 do 29.10.2012 (157.00 kB)
2011-10-26 12:05:43 - Uchwała Nr 4/VI/2011 w sprawie zbycia lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ul. Basztowej 55/5 i 57/2 stanowiących własność Związku (456.90 kB)
2011-12-27 08:46:18 - Uchwała Nr 1/VII/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 2/XVII/2005 Zgromadzenia WZWiK z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania (483.66 kB)
2011-12-27 08:49:26 - Uchwała Nr 2/VII/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 2/VI/2011 Zgromadzenia WZWiK z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego (423.58 kB)

Ilość odwiedzin: 5292
Nazwa dokumentu: 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Smolicki
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Smolicki
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Smolicki
Data wytworzenia informacji: 2011-01-31 13:50:17
Data udostępnienia informacji: 2011-01-31 13:50:17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-27 08:49:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner